bip

Sprawozdanie dr Marty Telus z udziału w International Week – Laurea University of Applied Sciences, Helsinki

Według World Happiness Report, Finlandia od pięciu lat z rzędu zajmuje pierwsze miejsce w rankingu szczęścia.

Główne powody sukcesu to wysokie standardy życia, wsparcie społeczne, niski poziom korupcji oraz wysokie zaufanie i wolność społeczna. W ubiegłym roku Finlandia była krajem najbliższym osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju. Szkolnictwo wyższe w Finlandii cieszy się również dobrym stanem. Finlandia ma jedną z najwyższych stóp wykształcenia na świecie, a jej uczelnie wyższe są uznawane za jedne z najlepszych. 

W dniach 20-24 marca, dr Marta Telus – Pełnomocnik Rektora ds. Międzynarodowych, uczestniczyła w International Week’u zorganizowanym przez Laurea University of Applied Sciences w Helsinkach. International Week to międzynarodowe wydarzenie, którego celem było umożliwienie pracownikom uczelni z innych krajów wymiany doświadczeń z partnerami z zagranicy oraz poszerzenie wiedzy z zakresu międzynarodowej edukacji.

Pierwszy dzień wydarzenia rozpoczął się rejestracją uczestników w holu kampusu Tikkurila. Następnie uczestników przywitał Jouni Koski, Prezydent Laurea University, dyrektorzy jednostek oraz zespół międzynarodowy. Po powitaniu odbył się lunch, a następnie uczestnicy mieli okazję odwiedzić Multisensory Space. Multisensory Space to łatwo modyfikowalna przestrzeń, w której wszystkie zmysły są uruchamiane przez różne elementy. Przestrzeń może być wykorzystywana jako inspirujące środowisko do nauki, ale także jako miejsce spotkań. Więcej o idei można przeczytać tutaj. Następnie odbyła się prezentacja inauguracyjna, której tematem była praca mózgu i skupienie, wygłoszona przez Profesor Minnę Huotilainen z Uniwersytetu w Helsinkach. Na zakończenie dnia odbyła się wycieczka po kampusie.

Drugiego dnia odbyły się prezentacje dotyczące międzynarodowych projektów i usług uczelni, m.in. Education Export, Laureamko student union, Motion-project presentation oraz Wellbeing Services. Przedstawiono również projekt ETHCOM, którego celem jest podniesienie kompetencji etycznych w edukacji pielęgniarskiej. Po południu odbyła się prezentacja Best Practices of Double Degrees, a także seminarium online organizowane przez związek zawodowy Talentia Union of Professional Social Workers, na temat nowatorskich form rozwoju społecznego. Wieczorem uczestnicy uczestniczyli w wycieczce po centrum Helsinek oraz twierdzy morskiej Suomenlinna.

Trzeci dzień wydarzenia rozpoczął się od prezentacji dotyczącej gamifikacji i wykorzystania sztucznej inteligencji w Laurea. Następnie odbyła się prezentacja programu Hospitality Management and Service Design oraz wizyta w Winter Garden, której celem było przedstawienie stymulującego środowiska uczenia się i wykorzystania kamery jako narzędzia edukacyjnego. Przedstawiono również projekt KOTAMO, który miał na celu promowanie różnorodności i równości w instytucjach szkolnictwa wyższego. Po południu odbyły się International Fair, podczas których uczestnicy International Week prezentowali swoje uczelnie studentom i pracownikom Laurei. Wieczorem odbyła się wizyta w fabryce czekolady Fazer Experience Visitor Centre.

Czwarty dzień rozpoczął się prezentacją nt. Pioneer Partnership. Powstanie sojuszu PIONEER jest kontynuacją decyzji politycznych podjętych na szczeblu UE kilka lat temu. W 2017 r. Rada Europejska upoważniła Komisję Europejską do wzmocnienia partnerstw strategicznych w szkolnictwie wyższym w całej UE. Inicjatywa ta, znana jako Uniwersytety Europejskie, jest również częścią Strategii Europejskich Uniwersytetów (Komisja Europejska 2022). Strategia ma na celu ustanowienie do połowy 2024 r. 60 europejskich sojuszy na rzecz szkolnictwa wyższego, zrzeszających ponad 500 uniwersytetów i szkół wyższych ze wszystkich krajów UE, a także z Islandii, Norwegii, Serbii i Turcji. Celem tych aliansów jest promowanie współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego, wzmocnienie ich międzynarodowej konkurencyjności i atrakcyjności, podniesienie jakości i zakresu szkolnictwa wyższego w Europie oraz zaoferowanie studentom możliwości uzyskiwania stopni naukowych poprzez łączenie studiów w instytucjach szkolnictwa wyższego w różnych krajach UE. Następnie odbyła się prezentacja Career Services prowadzona przez Esa Hukkanen, Leena Kuosmanen i Olga Kymäläinen. Przedstawiono także przyjęty na uczelni model działania pedagogicznego „Learning by developing”. W Laurea nauka opiera się na rzeczywistych projektach zawodowych i zadaniach rozwojowych. Nauka budowana jest wokół podejścia zorientowanego na badania i rozwój, które nazywają Learning by Developing (LbD). Więcej informacji o koncepcji znajduje się tutaj.

Ostatni dzień rozpoczął się od prezentacji Key Partner Concept (KPC). KPC to płatne partnerstwo (opłata pobierana od partnera), które angażuje partnera w szeroką i systematyczną współpracę nad różnymi programami studiów Laurei. Może obejmować współpracę ze studentami, działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną oraz działalność biznesową. Celem jest poszerzanie i pogłębianie sieci partnerskiej Laurea w celu wspierania rozwoju obszarów kluczowych kompetencji uczelni oraz dalszego zwiększania ich efektywności.

Następnie odbyły się warsztaty dotyczące m.in.: 

  • Erasmus+ Traineeships w krajach spoza Europy, prowadzone przez Lorena Canaku z Università Iuav di Venezia, 
  • Teacher&Staff mobilities, prowadzone przez Sini Aalto-Friman, 
  • Development of Internationalization, prowadzone przez Riikka Lindholm, 
  • Outgoing students, prowadzone przez Maryan Hussein i Sarę Kortesluoma, 
  • Incoming exchange student, prowadzone przez Saarę Vestu.

Po warsztatach odbyła się ceremonia wręczenia certyfikatów oraz zebranie feedbacku od uczestników. 

International Week w Laurea University był pełny różnych wydarzeń, które umożliwiły uczestnikom rozwijanie swoich umiejętności i nawiązywanie międzynarodowych kontaktów.