bip

Spotkanie przedstawicieli Konsorcjum Erasmus+

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach przystąpiła do Konsorcjum Erasmus+ (Basic Economy sp. z o o.).

W skład Konsorcjum Erasmus+ wchodzi 7 uczelni wyższych: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach, Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzyniu, Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa w Toruniu, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach.

Efektem tej decyzji jest zwiększenie budżetu na mobilności międzynarodowe w ramach Programu Erasmus+. StANS we własnym zakresie i w zgodzie z przyjętymi Regulaminami Erasmus+ będzie zajmować się merytoryczną stroną rekrutacji, przygotowania i rozliczania akademickiego wyjazdów pracowników i studentów.

13 lutego 2023 roku w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie odbyło się spotkanie Uczelnianych Koordynatorów Programu Erasmus+ wchodzących w skład Konsorcjum. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk nt. możliwości Programu Erasmus+.

Jesteś studentem lub pracownikiem StANS? Skorzystaj z mobilności edukacyjnych w ramach Programu Erasmus+. Szczegółowe informacje odnośnie programu oraz możliwości wyjazdu znajdziesz na stronie:  https://stsw.edu.pl/program-erasmus/ oraz u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ dr Marty Telus (m.telus@stans.edu.pl).