bip

Seminarium online „Przygotowanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego”

Dnia 16 maja 2022 r. pracownicy Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach wzięli udział w seminarium online Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie „Przygotowanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego” w ramach projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap2)”.

Zajęcia online przeprowadzili dr Radosław Kaczan i dr Piotr Rycielski eksperci z Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Uczestnicy seminarium mieli możliwość zdobycia informacji na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) oraz poznania schematu opisywania charakterystyk kwalifikacji pełnych w szkolnictwie wyższym do ZSK.

Program seminarium online

  • Opisywanie kwalifikacji w szkolnictwie wyższym: stan obecny i uzasadnienie wykonywania opisu syntetycznych charakterystyk kwalifikacji.
  • Zalecenia i wytyczne dotyczące opisu syntetycznych charakterystyk kwalifikacji.
  • Szablon opisu syntetycznych charakterystyk kwalifikacji.

Seminarium powyższe zorganizował Instytut Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych naszej uczelni.