bip

Redystrybucja środków Erasmus+. Dofinansowanie na realizację dodatkowych 28 mobilności!

Szanowni Studenci i Pracownicy StANS,

z ogromną przyjemnością informuję, że Narodowa Agencja Programu Erasmus+ (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie) zakończyła analizę złożonych przez uczelnie sprawozdań okresowych oraz przyznała naszej uczelni dofinansowanie na realizację dodatkowych 28 wyjazdów!

Otrzymaliśmy możliwość realizacji mobilności: 

  • 9 studentów w kategorii SMS (na studia bądź krótkie programy intensywne, tzw. BIP’y), 
  • 10 nauczycieli akademickich w kategorii STA (w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych),
  • 9 pracowników administracyjnych w kategorii STT (w celu odbycia szkoleń). 

Wkrótce zostaną przedstawione szczegółowe informacje na temat rekrutacji uzupełniającej w ramach umowy 2021-1-PL01-KA131-HED-000010101. 

dr Marta Telus
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
Pełnomocnik Rektora ds. międzynarodowych