bip

Realizacja 1. części projektu Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych – „Niebo nad Świętokrzyskim” w placówkach oświatowych woj. świętokrzyskiego

Realizacja 1. części naszego projektu „Niebo nad Świętokrzyskim” powoli nabiera tempa. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Województwa Świętokrzyskiego.

Swój udział w projekcie Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych potwierdziło 50 nauczycielek wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej województwa świętokrzyskiego. Zajęcia „Na tropach nauki – Mikołaj Kopernik i jego odkrycia” z dziećmi w wieku przedszkolnym rozpoczęło 29 z nich, a pozostałe 21 nauczycielek prowadzi te zajęcia z uczniami klas 1-3 szkoły podstawowej. Instytut Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych naszej Uczelni przeprowadził 20 kwietnia webinarium „Niebo nad Świętokrzyskim”. Powyższe webinarium przybliżyło uczestniczkom spotkania działania projektowe, a także kompetencje 4K (krytyczne myślenie, komunikację, kreatywność, kooperację), które będą kształtowane u dzieci i uczniów poprzez różnorodne ćwiczenia i zadania przedstawiające postać Mikołaja Kopernika nie tylko jako wielkiego astronoma.

Towarzyszami przedszkolaków i najmłodszych uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, zadań, konkursów oraz turniejów są mieszkańcy planety Kopernikana: Cosmos i Stella wraz z robotem Astro Cattusem. Kopernikanie wysłali maila do przedszkoli i szkół podstawowych biorących udział w projekcie zapraszający dzieci do pomocy w odszukaniu informacji o Mikołaju Koperniku.

W CEL został utworzony przez Instytut Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych kurs e-learningowy wspierający merytorycznie i metodycznie nauczycielki w realizacji projektu w swoich placówkach oświatowych. Oprócz materiałów, ukierunkowanych na rozwój dydaktyczny nauczyciela, kurs ten zawiera szeroki wachlarz zasobów do realizacji zajęć: „Na tropach nauki – Mikołaj Kopernik i jego odkrycia” w dwóch grupach wiekowych: 1) dla dzieci w wieku przedszkolnym, 2) uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.

Z zasobów kursu e-learningowego „Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych” korzystają nauczycielki, które zdecydowały się na realizację projektu o tej samej nazwie, w swoich placówkach oświatowych.

Na Forum dla Uczestniczek Kursu pojawiły się wypowiedzi dotyczące rozpoczęcia działań w ramach zajęć „Na tropach nauki – Mikołaj Kopernik i jego odkrycia” w dwóch grupach wiekowych: z dziećmi w wieku przedszkolnym i uczniami/uczennicami klas 1-3 szkoły podstawowej. Nauczycielki przekazują także informacje zwrotne dotyczące materiałów powyższego kursu oraz dzielą się swoimi pomysłami i doświadczeniami.

Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Audycja w Radio Eska i Radiu SuperNova Kielce na temat realizacji 1. części projektu Staropolska Akademia Kopernikańska dla Najmłodszych – „Niebo nad Świętokrzyskim” w placówkach oświatowych woj. świętokrzyskiego: