bip

PODWÓJNY SUKCES STAROPOLSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH! STANS „UCZELNIĄ LIDERÓW”

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych jako jedyna uczelnia z województwa świętokrzyskiego uzyskała certyfikat „Uczelnia Liderów”. Dodatkowo jako jedna z trzech uczelni w kraju została uhonorowana certyfikatem „Primus” przyznawanym szkołom wyższym, które uzyskały najwyższą liczbę punktów przyznanych przez recenzentów – członków komisji certyfikacyjnej.

To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest najlepszym uczelniom, które cechują się prowadzeniem innowacyjnych programów studiów, podejmowaniem działań na rzecz kreowania wśród studentów kompetencji liderskich, posiadają najbardziej zaawansowane systemy doskonalenia jakości kształcenia wspierające edukację praktyczną studentów i wykazują się szerokim zakresem współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym.

Laureaci konkursu certyfikacyjnego zostali wyłonieni przez komisję ekspercką złożoną z uznanych naukowców, posiadających udokumentowany dorobek naukowy lub praktyczny w dziedzinie edukacji akademickiej lub zarządzania szkolnictwem wyższym. Ocena Uczelni została dokonana na podstawie m.in.: danych przekazanych przez Uczelnię w raporcie samooceny, danych instytucji kontroli i nadzoru nad szkolnictwem wyższym, danych instytucji i organizacji monitorujących rynek pracy i kariery zawodowe absolwentów, informacji środowiskowych, danych z dokumentów dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznych Uczelni (w szczególności odnoszących się do programów studiów i jakości kształcenia).

29 czerwca w  Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” w Warszawie odbyła się Gala Finałowa, podczas której nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów „Uczelnia Liderów” oraz „Primus”. Z ramienia Uczelni wyróżnienia odebrali: Prorektor Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych – dr Dariusz Kruk oraz Pełnomocnik Rektora ds. Zarządzania Jakością Kształcenia – dr hab. Grzegorz Wilk-Jakubowski, prof. STANS.