bip

Pełnomocnik Rektora ds. Międzynarodowych na wizycie studyjnej na Uniwersytecie Erasmusa w Rotterdamie!

W ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki, przedstawicielka Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych – Marta Telus – uczestniczyła w tygodniowej wizycie studyjnej na Uniwersytecie Erasmusa w Rotterdamie.

Wyjazd studyjny do Uniwersytetu Erasmusa w Rotterdamie (EUR) był niesamowitym przeżyciem. EUR ma doskonałą reputację akademicką i utrzymuje wysoką pozycję w międzynarodowych rankingach. Według Times Higher Education uczelnia notowana jest na 4 miejscu w Holandii i na 72 miejscu na świecie” – podkreśla Pełnomocniczka Rektora ds. Międzynarodowych, Koordynatorka Programu Erasmus+ Marta Telus.

„Uniwersytet Erazma w Rotterdamie wziął swoją nazwę od wielkiego filozofa, teologa i humanisty Desideriusa Erazma. Był jednym z wielkich umysłów Renesansu i miał duży wpływ na klimat intelektualny i kulturowy, dzięki wykorzystaniu nowych środków komunikacji swoich czasów: pisania, druku i dystrybucji książek. Jako podróżnik po Europie, Erasmus stał się jednym z pierwszych prawdziwych kosmopolitów: „Nie chcę być obywatelem konkretnego miasta, ale całego świata” (ego mundi civis esse cupido, communis omnium)” – kontynuuje Telus. 

„Podczas wizyty mieliśmy możliwość zapoznać się m.in. ze strukturą uczelni, ofertą naukowo-dydaktyczną, infrastrukturą uczelnianą, strategią internacjonalizacji, sposobem komercjalizacji badań i wieloma innymi aspektami zarządzania uczelnią, ale co najważniejsze z pewnym sposobem myślenia o współczesnej roli szkół wyższych w świecie. Najnowsza strategia Uniwersytetu Erasmusa (Strategy 2024) i wynikająca z niej misja „Creating positive societal impact” jest rdzeniem prezentowanego przez uczelnię zaangażowania społecznego i społecznej odpowiedzialności.” – komentujeMarta Telus.

Wyjazd organizowany był w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” realizowanego w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Celem wizyty studyjnej była poprawa kompetencji zarządczych kadry zarządzającej i administracyjnej polskich uczelni, dzięki poznaniu dobrych praktyk w zakresie: 

  • konsolidacji uczelni,
  • współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
  • rozwoju nowych metod edukacyjnych i kompetencji studentów oraz kadry akademickiej,
  • współpracy uczelni i instytutów badawczych,
  • internacjonalizacji uczelni,
  • komercjalizacji wyników badań,
  • modeli uczelni,
  • rozwoju kluczowych kompetencji uczelni.

Wyjazd był również okazją do nawiązania nowych relacji międzyuczelnianych oraz wymiany doświadczeń zawodowych. Wśród grupy uczestniczącej w wizycie studyjnej byli również reprezentanci innych polskich uczelni, np. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Łódzkiego czy Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Wyjazd zorganizowany był w celu zapoznania się z dobrymi praktykami w zarządzaniu systemem szkolnictwa wyższego oraz poznaniu nowych kierunków zmian i trendów w tym obszarze.