bip

Oprogramowanie Symfonia w StANS

Dziękujemy za udostępnienie oprogramowania firmy Symfonia w celach dydaktycznych. Studenci mają możliwość praktycznej nauki operacji księgowych na oprogramowaniu wykorzystywanym w wielu firmach.

Wykładowca ma również możliwość nauki studentów wykorzystania możliwości transferu danych pomiędzy modułami oprogramowania.

Bardzo cenimy sobie współpracę z firmą Symfonia Sp. z o.o., ze względu na elastyczne i niestandardowe podejście do naszych potrzeb, związanych z edukacją na oprogramowaniu Symfonia.