bip

Nowa uczelnia – nowe perspektywy!

Dwóch pracowników Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych, dr hab. Grzegorz Wilk-Jakubowski, prof. STANS oraz dr Artur Kuchciński, w minionym tygodniu wzięło udział w szkoleniach przeprowadzonych przez pracowników najstarszej uczelni technicznej w Bułgarii – Akademii Marynarki Wojennej im. Nikola Vaptsarova w Warnie.

Ich wizyta była możliwa dzięki podpisanej w tym roku umowie bilateralnej. Nasi pracownicy spotkali się z władzami Akademii Marynarki Wojennej – rozmowy dotyczyły m.in. ustalenia kierunków współpracy na polu dydaktycznym oraz naukowym. Przeprowadzili także wizytację niedawno utworzonego w uczelni partnerskiej Centrum Zarządzania Kryzysowego i Reagowania na Katastrofy. Tematyka szkolenia celnie wpisała się zatem w uruchamiany od nowego roku akademickiego w naszej Akademii w Kielcach i Tarnobrzegu, jedyny w Polsce, kierunek: Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami. Wszystkich studentów i pracowników zainteresowanych wyjazdem do Akademii Marynarki Wojennej w Warnie zapraszamy do kontaktu z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus Plus – dr Dariuszem Krukiem.