bip

Nie! Świętokrzyskiego Środowiska Logopedycznego

Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, działający przy Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach, wyraża swój sprzeciw…

Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, działający przy Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach, wyraża swój sprzeciw wobec zawartych w procedowanej Ustawie o niektórych zawodach medycznych zapisów, dotyczących logopedów. Postuluje jednocześnie uchwalenie odrębnej ustawy, regulującej zawód logopedy z uwzględnieniem specyfiki i interdyscyplinarności logopedii.

W imieniu Zarządu,
Przewodnicząca dr Monika Romaniec