bip

Narodowy Dzień Niepodległości w  Domu Polskim w Dublinie

W dniu 13 listopada 2022 r. Towarzystwo Irlandzko-Polskie i Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny zorganizowały doroczną uroczystość Narodowego Dnia Niepodległości w Domu Polskim, połączoną wystawą kopii sztychów Artura Grottgera pt. Polonia (1863), Lithuania (1864-1866) i Wojna (1866-1867).

Wśród zaproszonych nie zabrakło przedstawicieli naszej placówki dyplomatycznej w Dublinie w osobach, ambasador RP, pani Anny Sochańskiej, konsula RP i kierownika Działu Polonii pana Grzegorza Sali, pani Magdaleny Kasno-Kowalczyk, II sekretarz i kierownika Działu Administracyjnego i Finansowego Ambasady RP w Dublinie oraz  miejscowej Polonii a także gości z Irlandii Północnej.  

Zaproszonych gości powitał organizator wydarzenia dyrektor filii Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Dublinie i prezes Towarzystwa Irlandzko-Polskiego dr Jarosław Płachecki. Na program artystyczny składały się występ chóru „Spisek Trzeciej Zwrotki”, z repertuarem pieśni patriotycznych oraz recital fortepianowy Tamary Niekludow z utworami Janiny Garści, Ignacego Jana Paderewskiego oraz Fryderyka Szopena.

Wystawę grafik Artura Grottgera otworzył dr Adam Kucharski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie uroczystości, za specjalne zasługi na rzecz Polonii i Domu Polskiego, pan konsul Grzegorz Sala, otrzymał  z rąk prezes zarządu Ogniska Polskiego dr Janiny Lyons, honorowy tytuł „Przyjaciela Domu Polskiego w Dublinie”. Całość wydarzenia prowadzono w języku polskim i angielskim w obecności kamer TVP Polonia.                        

Notatka: dr Jarosław Płachecki

Relacja filmowa: https://fb.watch/gPlgqkZ2VX/