bip

Muzyczne Kodowanie na dywanie

Pandemia odstąpiła, można więc wyjść poza teren uczelni i zobaczyć zajęcia w murach Przedszkola. Sprzyja to lepszemu poznaniu Metodyki Edukacji Muzycznej oraz Edukacji Matematycznej w przedszkolu, pozwala wykorzystać więcej pomocy, instrumentów, a przede wszystkim daje możliwość „przepracowania” każdej metody, techniki, zadania w czasie wspólnej zabawy z koleżankami.

W niedzielę (22 maja) studentki kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna – tzw. Projekt, przekonały się jak można na wesoło, ale z rywalizacją, połączyć muzykę i matematykę. Wraz z mgr Renatą Leśniak spędziły całe dopołudnie na zabawach matematyczno – muzycznych w Przedszkolu Samorządowym nr 6, im Wandy Chotomskiej. Poznały zabawy z matami matematycznymi dla dzieci młodszych i starszych. Zobaczyły, że kodowanie to nie tylko matematyka, ale również określenia czynności (czyli nauka czasowników), określenia wielkości (czyli nauka przymiotników), określenia osób i przedmiotów (czyli nauka rzeczowników).

Na matach studentki poznały jesienne sudoku, zabawy z sylabkami, wędrówkę po Myślenicach, odbyły też wyprawę w zakodowany kosmos. Układały wzory według wierszowanych instrukcji. Jednakże największą atrakcją była gra w układanie linii. Oj działo się!  

Wszystkie zabawy oczywiście z odpowiednio dobraną muzyką a na początek dookoła maty matematycznej „tańczyły” czerwone kubeczki wystukując rytmy.