bip

dr Andrzej Kobiałka odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej

Podczas spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które miało miejsce 12 października w auli głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec wraz z Małopolskim Kuratorem Oświaty Barbarą Nowak wręczali wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.