bip

Zajęcia terenowe studentów w Ośrodku Leczenia Terapii i Rehabilitacji Osób Uzależnionych z Nawrotami Choroby w Krakowie.

W dniu 22.04.2017 w ramach przeprowadzonych zajęć terenowych studenci Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach z Wydziału w Myślenicach, z kierunku pedagogika o specjalności resocjalizacja, w praktyce mogli się przekonać jak funkcjonuje ośrodek prowadzony przez Stowarzyszenie MONAR w Krakowie.

Niniejszy Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Osób Uzależnionych z Nawrotami Choroby w Krakowie (dawniej Dom GWAN) prowadzony jest przez Stowarzyszenie MONAR i znajduje się w Krakowie przy ul. Nadbrzezie 25.

Studenci wraz opiekunem mgr Andrzejem Kobiałką na zaproszenie p. Kierownik mgr Iwony Proszkowiec – Ziąbek bezpośrednio uczestniczyli  w zajęciach praktycznych, które koncentrowały się wokół problematyki substancji psychoaktywnych. Funkcjonowanie ośrodka, osób uzależnionych, profilaktyki uzależnień oraz dynamicznie zmieniającej się ,,sceny narkotycznej” w Polsce to tylko niektóre z podejmowanych tematów. Żywe zainteresowanie studentów oraz ilość zadawanych pytań były sygnałem że wizyta w ośrodku jest przykładem praktycznego podejścia do szeroko pojętej problematyki resocjalizacji i profilaktyki uzależnień.