bip

Sprawozdanie z seminarium naukowego

Z inicjatywy Wydziału StSW w Myślenicach w dniu 18 czerwca 2016r odbyło się Seminarium Naukowe Pedagogów nt. Profilaktyki w teorii i praktyce.

 Niniejsze Seminarium odbyło się pod patronatem JM Rektora Staropolskiej Szkoły Wyższej dr Jana Telusa oraz Dziekana StSW Wydziału w Myślenicach dr Wiesława Czuby.

Seminarium to umożliwiło prelegentom zaprezentowanie wielowymiarowych poglądów i poszukiwanie rozwiązań problemów współczesnej profilaktyki zarówno w ujęciu teoretycznym jak i również praktycznym. Podejmowane zostały zagadnienia oraz problematyka szeroko pojętej profilaktyki na pięciu płaszczyznach:

 •     Uwarunkowania działań profilaktycznych
 •     Szkolne programy profilaktyczne
 •     Konstruowanie środowiskowych programów profilaktycznych
 •     Profilaktyka zdrowia – przeciwdziałanie zagrożeniom
 •     Systemy oddziaływań profilaktycznych.

Seminarium Naukowe otworzył Rektor Staropolskiej Szkoły Wyższej JM dr Jan Telus. Ważnym głosem wprowadzającym w tok plenarnych obrad były krótkie wystąpienia przedstawicieli komitetu naukowego m.in.; p. prof. zw.dr hab. Andrzeja Bogaja, prof. nadzw. dr hab. Piotra Mazura, dr Bogusława Sańkowskiego oraz zaproszonych gości m.in.: Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach p. Sylwii Michalec – Jękot.  Komitet organizacyjny niniejszego Seminarium Naukowego Pedagogów tworzyli: dr Elżbieta Męcina – Bednarek, mgr Antoni Kasprzycki, mgr Andrzej Kobiałka oraz Anna Skupień.

Zamysłem organizatorów było skonsolidowanie różnych środowisk i instytucji m.in.: pracowników naukowych, dyrektorów i pedagogów szkół z terenu powiatu myślenickiego, policji, straży miejskiej, przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli kuratorów sądowych. Zarówno poszczególne osoby jak i instytucje na co dzień pracują i wielopłaszczyznowo wdrażają profilaktykę zarówno w teorii jak i w praktyce.

W trakcie Seminarium Naukowego Pedagogów nt. profilaktyka w teorii i praktyce, prelegenci prezentowali następujące wystąpienia:

 •     mgr Elżbieta Włodek (Akademia Ignatianum w Krakowie) – Ocena poczucia jakości życia uczniów jako predykator programów profilaktycznych
 •     Ks. dr Bogusław Stańkowski (Akademia Ignatianum w Krakowie) – Meandry profilaktyki w szkołach świeckich i salezjańskich dzisiaj
 •     Marek Lachowicz (Staropolska Szkoła Wyższa, Wydział w Myślenicach) – Perspektywa pracy profilaktycznej w środowisku otwartym
 •     Anna Skupień (Staropolska Szkoła Wyższa, Wydział w Myślenicach) – Działania profilaktyczne w zapobieganiu agresji przedszkolnej
 •     mgr Leokadia Urbanik (Wicedyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4  w Nowym Targu) – Profilaktyka zdrowego stylu życia w przedszkolu
 •     Dorota Garbacz (Staropolska Szkoła Wyższa, Wydział w Myślenicach) – Działania profilaktyczne Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu
 •     Sylwia Dudzik (Staropolska Szkoła Wyższa, Wydział w Myślenicach) – Profilaktyka resocjalizacyjna młodzieży na etapie szkoły średniej
 •     Adrianna Palonek (Staropolska Szkoła Wyższa, Wydział w Myślenicach) – Profilaktyka uzależnień – techniki terapii wspomagające walkę z narkomanią
 •     Edyta Górka (Staropolska Szkoła Wyższa, Wydział w Myślenicach) – Bezpieczeństwo rodziny – podstawą bezpieczeństwa jednostki
 •     Monika Semik (Staropolska Szkoła Wyższa, Wydział w Myślenicach) – Powiedź mi a zapomnę, pokaż mi a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem. Szkolne programy profilaktyczne
 •     mgr Robert Szota, mgr Barbara Poradzisz – (Katolícka Univerzita v Ružomberku) Dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej
 •     mgr Urszula Hudaszek (Staropolska Szkoła Wyższa, Wydział w Myślenicach) – Pierwsza pomoc w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej okiem nauczyciela
 •     mgr Andrzej Kobiałka (Staropolska Szkoła Wyższa, Wydział w Myślenicach) – Szkolna Interwencja Profilaktyczna – zarys teoretyczny programu rekomendowanego
 •     dr Anna Szawracka, dr Bartosz Bednarek – Pierwsza pomoc przedmedyczna warunkiem ratowania życia

Mamy nadzieję, że Seminarium Naukowe Pedagogów stanie się platformą rozważań teoretycznych i praktycznych w zakresie kreowania profilaktyki oraz wymiany doświadczeń badawczych.