bip

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Metodologie i metody „Dobro dziecka”

W dniu 11 lutego 2016 roku w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Metodologie i metody „Dobro dziecka”.

W skład Komitetu Organizacyjnego weszli: mgr Zbigniew Solak, mgr Elżbieta Włodek, mgr Antoni Kasprzycki i Barbara Włodek. Patronat Naukowy objęli: Uniwersytet Preszowski w Preszowie i Prokuratura Apelacyjna w Krakowie. Patronat Honorowy natomiast:  Ludwik Węgrzyn – Starosta Bocheński i Stefan Kolawiński – Burmistrz Miasta Bochnia. W skład Komitetu Naukowego weszło 16 profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów, z których 10-ciu wykłada w naszej uczelni.

Z grona ponad 70-ciu uczestników konferencji w sześciu sesjach tematycznych zabrało głos 48 osób, przedstawiając w 15-cio minutowych wystąpieniach swoje publikacje.

Wśród prelegentów  było 13 wykładowców i studentów z Wydziału w Myślenicach, Staropolskiej Szkoły Wyższej :

· dr Wiesław Czuba „Dobro dziecka jako najważniejsza wartość – ujęcie socjologiczne”,

· dr Karol Bidziński „Szkoła ogólnodostępna jako (nie)bezpieczne środowisko odkrywania podstaw własnej tożsamości przez uczniów z niepełnosprawnością w młodszym wieku szkolnym”,

· dr Andrzej Mirski „Kształtowanie cnót obywatelskich jako element pedagogiki pozytywnej i psychologii pozytywnej”,

· mgr Antoni Kasprzycki „Gry i zabawy dydaktyczne jako element kształcenia i wychowania dziecka w przedszkolu”,

· mgr Andrzej Kobiałka „Bezpieczne dziecko w systemie szkolnych oddziaływań profilaktycznych”,

· mgr Urszula Hudaszek „Zainteresowania czytelnicze dzieci w edukacji wczesnoszkolnej oraz rola nauczycieli w ich rozwijaniu”,

· mgr Regina Panaś „Sukces diagnostyczno-terapeutyczny, a dobro dziecka – wyzwania dla skutecznych praktyk pedagoga i logopedy”,

·  mgr Kinga Turek „Wczesne wspomaganie rozwoju szansą dla dzieci z zaburzonym rozwojem. Studium przypadku dziecka z dyslalią rozszczepową z sekwencją Pierre-Robin”,

· mgr Monika Łętocha (absolwentka StSW i doktorantka UJK Kielce), „Poziom lęku, a zachowania prospołeczne dzieci sześcioletnich”,

· Marek Lachowicz (student StSW) „Dobro dziecka w dobrej szkole”,

· Anna Skupień (studentka StSW) „Sposoby pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi”,

· Dorota Garbacz (studentka StSW) „Formy, rodzaje i skala zjawiska przemocy w rodzinie w stosunku do dzieci”,

· Edyta Górka (studentka StSW) „Granice edukacji”.

Ponadto nasi wykładowcy prof. dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. dr hab. Ryszard Szewczyk, dr Elżbieta Męcina-Bednarek, przewodniczyli w panelach problemowych. Prezentowane prace zwierały tematykę dotyczącą dobra dziecka, jako nadrzędnej wartości w działalności opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i terapeutycznej w oparciu o przepisy prawa rodzinnego, opiekuńczego i karnego. Autorzy referatów pochylili się także nad dobrem dziecka w rodzinie, w szkole, nad kształtowaniem rozwoju dzieci, także niepełnosprawnych.

Konferencja była inspirującym spotkaniem naukowym rozważającym refleksje skoncentrowane wokół osoby dziecka.