bip

Zgoda na studia magisterskie na kierunku Ekonomia w Myślenicach!

Zgodnie z Uchwałą Nr 3/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku, Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie zaopiniowało wniosek Staropolskiej Szkoły Wyższej o nadanie Wydziałowi w Myślenicach uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku Ekonomia na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym.

 Zgoda na studia magisterskie na kierunku Ekonomia w Myślenicach!

pozwoleniemd

Od października studenci na Wydziale w Myślenicach będą mogli podjąć studia magisterskie na kierunku Ekonomia w specjalnościach:

– hotelarstwo i turystyka,
– gospodarka i administracja publiczna,
– ekonomika i organizacja przedsiębiorstw,
– rachunkowość i doradztwo finansowe,
– zarządzanie procesem zmian i Design Thinking.

Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie wniosku serdecznie dziękujemy.