bip

Seminarium naukowe „SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU z perspektywy ekonomii i… biznesu”

W jaki sposób wdrożyć strategię społecznej odpowiedzialności biznesu?
Jakie mogą być działania realizowane w ramach CSR?
Co to właściwie znaczy „odpowiedzialny biznes” w polskich realiach rynkowych?
Odpowiedzi na te i inne pytania szukali Studenci I roku Ekonomii studiów magisterskich Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach filia w Myślenicach, wcielając się w rolę prelegentów podczas seminarium zorganizowanego w murach Uczelni w dniu 18 stycznia 2020 roku.

CSR… czyli właściwie co?
Przywołując definicję Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, można powiedzieć, że jest to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego (www.parp.gov.pl).

Podczas seminarium każdy ze Studentów wcielił się w rolę osoby zarządzającej własną firmą i miał za zadanie opracować politykę społecznej odpowiedzialności biznesu w trzech obszarach: działań na rzecz pracowników, na rzecz społeczności lokalnych oraz na rzecz środowiska naturalnego. Słuchacze mieli możliwość zapoznania się z szerokim wachlarzem różnorodnych propozycji z zakresu CSR.

Działania na rzecz innych? To się opłaca!
Sieć barów mlecznych w ramach prowadzonej polityki społecznej odpowiedzialności biznesu organizuje w każdy czwartkowy wieczór spotkanie pań z koła gospodyń wiejskich. Panie pieką przepyszne domowe ciasta, które następnie są w tych barach sprzedawane, a cały dochód jest przekazywany na rzecz takich placówek, jak dom dziecka czy hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Kierownictwo sieci podejmuje również starania mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia – ogłosiło bowiem promocję polegającą na tym, że każdy klient, który przyjedzie do baru na rowerze, otrzyma 15% rabatu na posiłek.
CSR to również wsparcie w zdobywaniu wiedzy i wykształcenia. Warszawska Szkoła Wyższa jest fundatorem stypendiów dla zdolnej młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin. Koncern farmaceutyczny ATODERM Polska dofinansował swoim pracownikom do tej pory ponad 100 studiów podyplomowych, realizuje również kampanie społeczne i akcje o charakterze prozdrowotnym „Stop rakowi skóry”.

CSR… na słodko!
Wytwórnia Słodyczy Naturalnych organizuje coroczną akcję „Słodki Dzień Dziecka w Domu Dziecka”, przekazując podopiecznym paczki z upominkami – w ostatnim roku akcja objęła aż 350 tego typu placówek! Ale nie tylko najmłodsi są adresatami działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, bowiem firma przygotowuje także paczki żywnościowe dla seniorów – w ramach inicjatywy „Pomocnik św. Mikołaja” ponad 1.600 paczek trafiło przed świętami Bożego Narodzenia w ręce osób starszych.

Odpowiedzialnie i proekologicznie
Odpowiedzialny biznes to także obszar działań chroniących środowisko naturalne. Wiele firm, w tym m.in. hotel dla zwierząt „Cztery łapy” czy międzynarodowa firma transportowa, prowadzi coroczne akcje sadzenia drzewek. Przedsiębiorstwo SADZIK razem z Fundacją Nasza Ziemia oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Myślenicach upowszechniają wiedzę o korzystnym wpływie drzew na środowisko, a dzięki wsparciu finansowemu powstały m.in. arboreta i edukacyjne ścieżki rowerowe. Istotną kwestią jest również zrównoważone zarządzanie surowcami – koncern farmaceutyczny ATODERM Polska zmniejszył dzięki takiej polityce wytwarzanie odpadów stałych aż o 66%.

Firma Wilczek, zajmująca się kompleksowymi usługami dla zwierząt, objęła szczególną troską właśnie wilki, będące gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Co miesiąc 5% uzyskanego dochodu jest przeznaczane na ratowanie tych zwierząt, zapewnione również zostały odpowiednie schronienia na wypadek powodzi czy pożarów.
Nie sposób wymienić wszystkich obszarów, w których możliwe jest wdrożenie koncepcji odpowiedzialnego biznesu. Prelegenci w niezwykle kreatywny sposób podeszli do kształtowania CSR w swoich firmach, opracowując niestandardowe, zaskakujące produkty, usługi i działania.

CSR receptą na kryzys marki?
Każda z prezentowanych przez Studentów firm miała w swojej działalności sytuację kryzysową, w wyniku której ucierpiał jej wizerunek i dotychczas zdobyte zaufanie społeczeństwa.
Na fanpage’u społecznościowym przedsiębiorstwa SADZIK pojawił się post konsumentki wraz ze zdjęciem ukazującym sałatkę warzywną tej marki z przypadkowym kawałkiem plastiku. Jak odnieść się do ironii zawartej w podpisie: „Czy mogą mi Państwo wyjaśnić, co to za szczególny dodatek do sałatki?”

Z kolei Wytwórnia Słodyczy Naturalnych stanęła przed problemem wycieku do mediów informacji o wykorzystywaniu w procesie produkcji oleju palmowego, który nie tylko jest niezdrowy, lecz także jego wytwarzanie godzi w dobro środowiska naturalnego. Jak podkreśliły prelegentki w swoim wystąpieniu, „produkcja oleju palmowego doprowadza do utraty olbrzymich powierzchni lasów. Substancje chemiczne stosowane na plantacjach zanieczyszczają glebę, środowisko i wodę… ponadto wylesianie pod palmę olejową jest  tragedią dla lokalnych społeczności – w bezpośrednim zagrożeniu znalazły się takie gatunki jak orangutan, słoń sumatrzański, pantera mglista, tygrys sumatrzański, czy słoń indyjski”. Firma w przemyślany i odpowiedzialny sposób zareagowała na tą sytuację – po pierwsze całkowicie wykluczyła wykorzystanie oleju palmowego w procesie produkcji, po drugie zaczęła regularnie przekazywać 1% zysków na fundacje działające na rzecz ochrony środowiska i dzikich zwierząt, a po trzecie rozpoczęła kampanię społeczną informującą o negatywnych dla ludzi i środowiska skutkach wykorzystywania oleju palmowego.
Czy odpowiednio opracowana i wdrożona polityka społecznie odpowiedzialnego biznesu może pomóc w odbudowaniu dobrego wizerunku? Czy można wzmocnić pozycję marki dzięki działaniom CSR? Okazuje się, że tak, co prelegenci niezbicie udowodnili w swoich wystąpieniach.

Seminarium naukowe zostało zorganizowane przez Instytut Nauk Ekonomicznych w myślenickiej filii Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach w dniu 18 stycznia 2020 roku.
Organizatorzy pragną złożyć serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom wydarzenia.

Opracowała: Eliza Sułkiewicz, koordynator seminarium