bip

Seminarium „Wdrażanie funduszy Unii Europejskiej w ramach Programów Operacyjnych 2014-2020”

Stacja Biblioteka, czyli projekt rewitalizacji zabytkowego budynku dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej…
Sala Symulacji Wielkiej Wierności w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy…
Ogród Ginących Roślin Świata w Arboretum SGGW w Rogowie…

…te i inne projekty były przedmiotem prezentacji przygotowanych przez Studentów kierunku Ekonomia w trakcie seminarium naukowego, które odbyło się w dniach 4-5 stycznia 2020 roku w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach filia w Myślenicach.

Jak są wdrażane fundusze Unii Europejskiej? Podstawę stanowią cele postawione w Strategii Europa 2020, zgodnie z którymi UE wspiera rozwój gospodarczy krajów członkowskich. Natomiast zasady działania funduszy wynikają ściśle z zasad rządzących unijną polityką regionalną, takich jak chociażby zasada subsydiarności, koncentracji czy partnerstwa. 

Studenci, którzy wcielili się w rolę prelegentów, mieli za zadanie przedstawić mechanizm wykorzystania środków z budżetu UE na przykładzie wybranego przez siebie projektu realizowanego w ramach konkretnego programu operacyjnego, w tym przede wszystkim: główne założenia programu, źródło jego finansowania na poziomie funduszy UE, jak również analizę charakterystyki konkursu, w którym prezentowany projekt uzyskał dofinansowanie.
Tematyka opracowanych wystąpień była bardzo szeroka – począwszy od projektów badawczo-rozwojowych, przez inwestycyjne, proekologiczne, aż do tych o charakterze edukacyjnym i społecznym. Niejednokrotnie Studenci musieli zmierzyć się z wysoko specjalistycznymi rozwiązaniami technologicznymi, jak chociażby w przypadku prelekcji poświęconej opracowaniu i implementacji efektywnej prognozy i monitoringu zanieczyszczeń powietrza w oparciu o techniki AI przy użyciu danych z rozległej sieci pomiarowej – projekt ten był finansowany ze środków PO Inteligentny Rozwój, a wdrażany na terenie Krakowa. 

Nie sposób wymienić wszystkich prelekcji, natomiast do tych, które zwróciły szczególną uwagę, z pewnością należy wystąpienie poświęcone Programowi Operacyjnemu Polska Cyfrowa w bieżącej perspektywie finansowania. Autor prezentacji nie tylko przedstawił główne cele i założenia tego programu, lecz zapoznał słuchaczy z interesującymi faktami, które doskonale obrazują ogromny postęp technologiczny dokonany w ostatnich dziesięcioleciach. Nie każdy bowiem ma wyobrażenie, jak działała pod koniec lat 20. ubiegłego wieku pierwsza w Myślenicach, ręcznie obsługiwana centrala telefoniczna… Co młodszy uczestnik seminarium nie kojarzy też zapewne tzw. rozmównic – budek telefonicznych, których schyłek popularności przypada na lata 90. XX wieku.

W rolę prelegentów wcielili się Studenci III roku kierunku Ekonomia I stopnia, specjalność Gospodarka i Administracja Publiczna. Dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie prezentacji oraz gratulujemy interesujących wystąpień!

Opracowała:
dr Eliza Sułkiewicz
Koordynator seminarium