bip

Seminarium „SMART CITY szansą rozwoju gospodarki lokalnej w Polsce”

Metrobilety, ławki solarne, City by Bike, Car-sharing, eko-przystanki, czytak dla niewidomych…

…to tylko przykładowe rozwiązania technologiczne rekomendowane przez Studentów w trakcie seminarium naukowego, które odbyło się w dniach 4-5 stycznia 2020 roku w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach filia w Myślenicach.

Smart City… co to właściwie znaczy? Określenie to nie jest jednoznacznie zdefiniowane, ale w szerokim odbiorze społecznym oznacza, że kwestie publiczne rozwiązywane są za pomocą technologii informatycznych. Technologie te łączą szereg systemów miejskich i w efekcie wpływają na poprawę warunków życia mieszkańców, ale powodują również rozwój w sferze kulturalnej i gospodarczej tych miast. Przyjmuje się, że inteligentne miasto charakteryzuje się:
– zintegrowanymi sieciami transportowymi,
– konkurencyjną gospodarką,
– zrównoważonym wykorzystaniem zasobów,
– wysokiej jakości kapitałem społecznym,
– inteligentnym zarządzaniem publicznym,
– wysoką jakością życia
(cytat z wystąpienia pn. „Katowice. Wczoraj węgiel – dziś metropolia”).

Do analizy efektywności i zasadności wdrożenia technologii z zakresu smart city posłużyły nie tylko duże obszary metropolitalne, takie jak Warszawa, Gdańsk, Kraków, Wrocław czy Katowice, ale również mniejsze miejscowości na mapie Polski – Kalwaria Zebrzydowska, Proszowice, Limanowa, Bochnia, Dobczyce.

Studenci udowodnili w swoich wystąpieniach, że aby rozwijać się zgodnie z ideą smart city, nie trzeba wcale być ani dużym, ani zasobnym budżetowo miastem. Często najważniejsze są chęci, kreatywność i współpraca pomiędzy administracją samorządową a społeczeństwem lokalnym.

Największe emocje wśród uczestników wzbudził temat zanieczyszczenia atmosfery, wyjątkowo dotkliwy dla mieszkańców woj. małopolskiego. Walka ze smogiem jest bardzo ważnym aspektem smart cities i – jak się okazało w trakcie prelekcji – na coraz szerszą skalę wdrażane są rozwiązania technologiczne oraz organizacyjno-prawne zapobiegające lub zmniejszające to szkodliwe dla zdrowia zjawisko. Stały monitoring jakości powietrza, elektromobilność w komunikacji publicznej i prywatnej, pozyskanie dofinansowania na wymianę pieców na biomasę i paliwa gazowe dla mieszkańców to tylko niektóre z możliwych do zastosowania rozwiązań…

Na szczególne wyróżnienie zasługuje prezentacja poświęcona gminie Gdów – nie tylko traktująca o innowacjach technologicznych, lecz również sama przygotowana w oryginalnej technicznie, multimedialnej formie. W trakcie tej prezentacji  Prelegentka omówiła szeroki wachlarz nowatorskich rozwiązań, takich jak chociażby e-sesja.pl, gdzie można śledzić przebieg sesji Rady Gminy, Miejscowe plany – platforma informacji przestrzennej czy SMS-owy System Ostrzegania, wdrożony po powodzi w 2010 roku, która spowodowała dotkliwe straty dla mieszkańców Gdowa i okolic.

Nie sposób wymienić wszystkich ciekawostek zaprezentowanych w trakcie seminarium, natomiast wśród tych, które chyba najbardziej zaskoczyły słuchaczy, była prezentacja inwestycji Politechniki Warszawskiej pn. living lab, czyli kompleks żywych laboratoriów, w których innowacyjne technologie będą tworzone, testowane i unowocześniane w rzeczywistym otoczeniu użytkowników: w ich prawdziwych mieszkaniach, biurach, otwartych przestrzeniach publicznych. Będą tutaj prowadzone eksperymenty nad takimi rozwiązaniami jak np. rośliny klimatyzujące pomieszczenia, oświetlenie dostosowujące się do zwyczajów lokatorów mieszkania, wentylacja, która automatycznie  zmienia temperaturę do naszego samopoczucia, czy przedszkole, w którym czujniki monitorują poziom bakterii i sygnalizują rodzicom (cytat z wystąpienia pod nazwą „Smart Warszaw, czyli co tworzy inteligentne miasto”).
W prezentacji dotyczącej Wieliczki przedstawione zostały m.in. opaski ratujące życie, umożliwiające osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

Do jednych z najciekawszych wystąpień bez wątpienia należy zaliczyć prelekcję poświęconą Gdańsku, w ramach której uczestnicy dowiedzieli się o wielu interesujących smart-rozwiązaniach… Nie każdy bowiem wie, że w tym mieście kursuje pierwszy w Polsce autonomiczny autobus, poruszający się bez kierowcy, jedynie za pomocą czujników i systemu GPS. Kursy odbywają się w sezonie letnim, 7 dni w tygodniu dwa razy na godzinę i są w pełni bezpłatne dla pasażerów.

W rolę prelegentów wcielili się Studenci II roku kierunku Ekonomia I stopnia, specjalność Gospodarka i Administracja Publiczna. Dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie prezentacji oraz gratulujemy profesjonalnych wystąpień!

Opracowała:
dr Eliza Sułkiewicz
Koordynator seminarium