bip

MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM „BEZPIECZEŃSTWO W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM” 10-11 maja 2019 roku

W Staropolskiej Szkole Wyższej w Wydziale Zamiejscowym w Myślenicach odbyło się Międzynarodowe Sympozjum nt Bezpieczeństwo w ujęciu interdyscyplinarnym.

Bogaty program wypełniły dyskursy dotyczące różnych aspektów bezpieczeństwa w płaszczyźnie lokalnej, krajowej i międzynarodowej. Wystąpienia miały charakter rozważań teoretycznych oraz wymiany doświadczeń w oparciu o zakres działań zawodowych. Interesujące okazały się również warsztaty szkoleniowe przygotowane dla studentów poszczególnych kierunków. Relacje z dobrych praktyk a także perspektywy rozwoju w kierunku bezpieczeństwa zostały potwierdzone certyfikatami i stanowią dodatkowy atut potwierdzający praktyczny aspekt studiów.