bip

Wizyta studyjna – 26 stycznia 2019

W dniu 26 stycznia 2019 roku studenci III roku kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne udali się do siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach.

Celem wizyty studyjnej było przedstawienie przez funkcjonariuszy PSP w Myślenicach tematyki z zakresu działań jednostek ochrony przeciwpożarowej dotyczących reagowania, koordynacji i współdziałania tych formacji z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Myślenickiego.

Wizyta była częścią ćwiczeń z przedmiotu Organizacja i funkcjonowanie centrum kryzysowego.

Opiekunem grupy był pan mgr inż. Marcin Zięba. Panu Komendantowi i funkcjonariuszom PSP w Myślenicach bardzo dziękujemy za gościnę i możliwość poznania charakteru pracy w zakresie zarządzania kryzysowego.