bip

PAŹDZIERNIK I LISTOPAD MIESIĄCAMI AKADEMICKICH SPOTKAŃ Z SENIORAMI

W ramach akademickich spotkań ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w miesiącu październiku i listopadzie, dr Andrzej Kobiałka przeprowadził cykl wykładów nt. Przemoc wobec seniorów.

PAŹDZIERNIK I LISTOPAD MIESIĄCAMI AKADEMICKICH SPOTKAŃ Z SENIORAMI

Zarys problematyki – rozpoznanie, formy i fazy przemocy, mechanizmy i walka ze stereotypami. Wykłady odbyły się dla słuchaczy z UTW w Myślenicach i Raciechowicach.