bip

Międzynarodowy rynek pracy – wykłady

W dniach 17-18 listopada 2018 roku na Wydziale Zamiejscowym w Myślenicach odbyły się zajęcia w języku angielskim.

Tematyka prowadzonych zajęć skupiała się wokół międzynarodowego rynku pracy, kreowania ścieżki rozwoju zawodowego studentów StSW z różnych kierunków.

Zajęcia prowadzone były przez Pełnomocnika Rektora StSW ds. Współpracy Międzynarodowej Pana Sebastiana Jabłońskiego przy udziale zaproszonych gości z zagranicy: 

  1. Prof. Jay Schrock – Dziekan Uniwersytetu South Florida, Sarasota Manatee
  2. Prof. Remzi Akolog –wykładowca Uniwersytetu Aoligaman z Turcji
  3. David Matamala – dyrektor firmy Animafest Experience z Hiszpanii

Wystąpienia gości odbyły się on-line. Studenci mieli okazję wymienić doświadczenia  z praktykami i zdobyć cenne wskazówki, jak osiągnąć sukces na międzynarodowym i lokalnym rynku pracy.