bip

Konferencja pt. „System opieki senioralnej. Nowatorskie metody pracy”

    W dniu 20 października 2018 roku w Staropolskiej Szkoły Wyższej na Wydziale w Myślenicach odbyła się  konferencja pt. „System opieki senioralnej. Nowatorskie metody pracy”.

    W konferencji uczestniczyli studenci kierunku pedagogicznego oraz pielęgniarstwa jak również kadra dydaktyczna Uczeni. Specjalnym gościem  była Pani Helena Korman – pedagog rodzinny mieszkająca od 30 lat w Niemczech prowadząca na co dzień zajęcia pedagogiczne z rodzicami, dziećmi i młodzieżą.  Podczas konferencji zaprezentowała możliwości, zastosowanie oraz zalety jakie daje metoda rozwiązywania problemów Marte Meo. Podstawą skuteczności tej metody jest rozwój kompetencji rodzicielskich jak również rozwój dziecka. Trening Marte Meo ma na celu rozwinąć u rodziców, krok po kroku konieczne kompetencje wychowawcze. Dziecko/Dzieci rozwijają się poprzez rozwój kompetencji własnych rodziców, a komunikacja w rodzinie ulega pozytywnym zmianom.
    W ramach konferencji  kolejni prelegenci poruszyli następujące zagadnienia : 
Polska perspektywa działań wspierających seniorów – prezentacja Pani dr Elżbiety Męciny Bednarek – Dziekana Wydziału StSW w Myślenicach
Projekty unijne wspierające opiekę senioralną w kraju i zagranicą – prezentacja Pana Sebastiana Jabłońskiego – Pełnomocnika Rektora StSW do spraw współpracy międzynarodowej
Pani Dr Anna Blak Kaleta zaprezentowała relacje z wizyty studyjnej delegacji StSW w fundacji Bremer Heimstiftung będącej Partnerem Uczelni. Fundacja oferuje studentom StSW możliwości realizacji trzy miesięcznych praktyk zawodowych, dwunastomiesięcznych staży oraz zatrudnienia w Bremie w Niemczech.
Studentka kierunku pielęgniarstwa Pani Klaudia Turek zaprezentowała jak wyglądają praktyki pielęgniarskie w środowisku lokalnym.
Podsumowanie konferencji stanowiła dyskusja na temat perspektywy szkoleń w kierunku zdobywania nowych umiejętności zawodowych.