bip

Kurs z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

W dniu 22 kwietnia 2018 r. w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Myślenicach odbył się Kurs z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Uczestnikami seminarium byli studenci kierunku Pedagogiki, Wydziału Zamiejscowego w Myślenicach.

Kurs przeprowadzili specjaliści z Myślenickiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej.
Na wstępie uczestnicy zapoznali się z charakterem działalności Myślenickiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej. Następnie poruszono tematy związane z aspektami prawnymi udzielania pierwszej pomocy, z bezpieczeństwem podczas udzielania pierwszej pomocy. Pokazy i ćwiczenia praktyczne dotyczyły oceny stanu poszkodowanego, wzywanie pomocy, pozycji bezpiecznej oraz zasad postępowania przy ranach i obrażeniach ciała. Ponadto przeprowadzono ćwiczenia z resuscytacji krążeniowo – oddechowej z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Na zakończenie przeprowadzono również ćwiczenia dotyczące postępowania w różnych sytuacjach i postępowania z poszkodowanym agresywnym.
Bardzo serdecznie dziękujemy specjalistom z Myślenickiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej a studentom za udział w kursie.