bip

Spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W dniu 10.06.2018 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach. odbyło się spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) w Myślenicach.

Wpisując się w obchody Światowego Dnia Zdrowia, który przypada co roku 7 kwietnia oraz realizując założenia współpracy Wydziału Zamiejscowego w Myślenicach, Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach  z UTW w Myślenicach zorganizowane zostało spotkanie poświęcone promocji zdrowego stylu życia. Wykład pod tytułem „ Cykl życia, mózg cywilizacja” przygotowała dr Małgorzata Bajer – wykładowca Wydziału Zamiejscowego w Myślenicach,  a równocześnie Kierownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia w Myślenicach. Wykład obejmował informacje na temat strategii zdrowego starzenia się w oparciu o najnowsze doniesienia z badań z dziedziny neurobiologii,  w tym m.in. sposoby aktywizacji „genów długowieczności”, poprawy neuroplastyczności mózgu, oraz zapobiegania chorobom neurogeneracyjnym mózgu.
Omówione teoretycznie strategie uzupełniła swoją prezentacją dietetyk, Agata Suszyńska z Centrum Medycznego Projekt Zdrowie przedstawiając praktyczne porady dotyczące żywienia  dostosowanego do potrzeb osób w starszym wieku.
Na koniec spotkania, słuchacze UTW mieli także możliwość skorzystania z porad dietetycznych oraz dyskusji na temat przedstawionych w wykładzie zagadnień.