bip

SEMINARIUM NAUKOWE – Kierunek Ekonomia

W dniu 13 maja 2018 r. w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Myślenicach odbyło się Seminarium Naukowe kierunku Ekonomii nt. Ekonomia kluczem do świata biznesu.
Uczestnikami seminarium byli studenci kierunku Ekonomii, Wydziału Zamiejscowego w Myślenicach oraz wykładowcy.

    Ekonomia jest nauką o tym, jak jednostka i społeczeństwo decydują o wykorzystaniu zasobów w celu wytwarzania różnych dóbr i rozdzielania ich na konsumpcję obecną lub przyszłą pomiędzy różne osoby i różne grupy w społeczeństwie. Osiągniecie zamierzonego celu w biznesie wymaga odpowiedniego przygotowania merytorycznego i praktycznego a także umiejętności działania na czas lub podejmowania kroków wyprzedzających konkurentów. Ważne jest zapoznanie się z wszelkimi wymogami, zasadami i rozporządzeniami a także z ekonomicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania podmiotów podażowych na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych, które szczegółowo w swoim wykładzie przedstawiła dr Eliza Sułkiewicz rozpoczynając rozważania seminaryjne. Praktyczne odniesienie do powyższych zagadnień uczestnikom przybliżyła pani dr Zdzisława Gawrońska w wykładzie na temat Ekonomia narzędziem menedżerów. W dalszej części spotkania uczestnicy mieli możliwość rozwinięcia głównych tez seminarium poprzez  prezentację własnych prac, które opierały się również o biznesplany takich działalności, jak Tajemnice sukcesu Coca-Coli, Pogotowie psychologiczne „Light live – zawsze z Tobą”, Warsztaty łączące pokolenia „Kolorowo”, Pogotowie małżeńskie „Moc kompromisu”, Fryzjer dla zwierząt „Zwierz Style” Sp. z o.o., Piekarnia „Eko-fit”, Podróże dla singli „Crazy Travel”, Fabryka zabawek „Budowlana radość”, iPhone – droga do sukcesu. Każda działalność gospodarcza wymaga odpowiedniej formy rozliczeniowej, dlatego jedna z prezentowanych prac dotyczyła  uproszczonej formy rachunkowości – Książka przychodów i rozchodów. Prowadzenie małego lub dużego przedsiębiorstwa wymaga także pozyskiwania środków na działalność. We współczesnym świecie można sięgnąć po dostępne środki unijne, których wykorzystanie przedstawiono na przykładzie w Gminy Mszana Dolna. Na zakończenie seminarium podjęto dyskusję na temat problemu bezrobocia i sposobów jego ograniczania w powiecie Wadowickim.
    Seminarium naukowe było nowym doświadczeniem dla naszych studentów. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za cenne rozważania, dyskusje,   pani dr Elizie Sułkiewicz i pani dr Zdzisławie Gawrońskiej za merytoryczne przygotowanie.

Monika Ziółkowska