bip

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELA WE WSPÓŁCZESNYM PRZEDSZKOLU I SZKOLE PODSTAWOWEJ – KONFERENCJA 23.04.2018

Interdyscyplinarny Projekt Współpracy Staropolskiej Szkoły Wyższej w Myślenicach ze środowiskiem edukacyjnym pod nazwą: „Nauka dla praktyki”, to projekt, którego głównym celem jest integracja Uczelni ze środowiskiem edukacyjnym

poprzez identyfikowanie rzeczywistych potrzeb i możliwości środowiska lokalnego oraz podejmowanie inicjatyw, które mogą je zrealizować. Projekt realizowany jest poprzez cykliczne konferencje ukierunkowane w szczególności na doskonalenie kompetencji kadry edukacyjnej i oświatowej w zakresie wychowania oraz na aktualne wyzwania stojące przed oświatą i edukacją.
W ramach projektu, w dniu 23 kwietnia 2018 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach odbyła się konferencja, której tematyka dotyczyła kształtowania kompetencji nauczyciela we współczesnym przedszkolu i szkole podstawowej.
W konferencji uczestniczyli nauczyciele przedszkoli  i szkół podstawowych z terenu powiatu myślenickiego. Po uroczystym otwarciu, wprowadzając w tematykę konferencji wykład Kompetencje w zawodzie nauczyciela wygłosiła pani dr Elżbieta Męcina-Bednarek. W dalszej części konferencji uczestnicy mieli możliwość zgłębić problematykę rozwoju dziecka słuchając wykładu dr Urszuli Hudaszek na temat Przedszkole i szkoła jako placówki rozwoju dziecka, aspekt pracy nauczyciela. We współczesnym świecie aktualnym wyzwaniem dla szkół i przedszkoli jest zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom. Powyższą tematykę w aspekcie prawnym przedstawił dr Tomasz Konopka prezentując wykład Bezpieczeństwo dzieci  i nauczyciela w codzienności przedszkolnej i szkolnej, aspekt prawny. W pracy zawodowej każdego nauczyciela ogromną pomocą jest dostępna literatura. Pani mgr Agnieszka Kazanecka-Bylica, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach przedstawiła Nowości wydawnicze jako narzędzia dydaktyczne w twórczej pracy nauczyciela z dziećmi. Odwołując się do kierunków kształcenia studentów na Wydziale Zamiejscowym w Myślenicach, pani dr Elżbieta Męcina-Bednarek scharakteryzowała priorytety kształcenia studentów w aspekcie teoretycznym i praktycznym.
Zdobytą i uaktualnioną wiedzę teoretyczną uczestnicy konferencji przenieśli na grunt praktyczny poprzez wspólne uczestnictwo w warsztacie twórczej aktywności dziecka, który przeprowadziła mgr Renata Leśniak.
Podsumowaniem i wręczeniem certyfikatów zakończono konferencję.
Składamy serdeczne podziękowania pani mgr Agnieszce Kazaneckiej-Bylica, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach za aktywną współpracę przy organizacji konferencji oraz wszystkim uczestnikom za udział i za twórczy dzień pracy.

Monika Ziółkowska