bip

LOKALNIE – o współczesnych wyzwaniach związanych z przemianami kulturowymi.

Konferencja: NOWY WYMIAR WSPARCIA SPOŁECZNEGO W KONTEKŚCIE PRZEMIAN KULTUROWYCH 27 kwietnia 2018 r.

VIDEO RELACJA w ITV Myślenice:

„Nowy wymiar wsparcia społecznego w kontekście przemian kulturowych”-konferencja, fragment


https://www.facebook.com/myslenicki/posts/1235194166616027

Korzystając z obecności w Polsce przedstawicielek Tureckiego Uniwersytetu Hasan Kalyoncu,  Wydział Zamiejscowy StSW w Myślenicach i Starostwo Powiatowe w Myślenicach zorganizowały Międzynarodową Konferencję, której celem była wymiana informacji, opinii i doświadczeń związanych z szansami i zagrożeniami dla realizacji zadań publicznych w lokalnym samorządzie (zdrowie, pomoc społeczna, edukacja).
Zaproszeni goście tj. przedstawiciele GOP-sów, MOP-sów, osoby zajmujące się w gminach sprawami ludnościowymi, pedagodzy szkolni, przedstawiciele SANEPID, policji, straży miejskiej i zajmujący się zarządzaniem kryzysowym mieli możliwość wysłuchać prezentacji i dyskutować na temat poruszonych zagadnień przez osoby, które zarówno teoretycznie ale przede wszystkim w praktyce stykają się z wyzwaniami, będącymi tematem konferencji.
O największych wyzwaniach zdrowia publicznego m.in. skutkach działalności ruchów antyszczepionkowych, oporności na antybiotyki, migracja zarobkową personelu ochrony zdrowia, i migracją osób w ramach i spoza UE mówiła Małgorzata Bajer – wykładowca Oddziału Zamiejscowego StSW i Kierownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia.
Zagadnienie kryzysu i wsparcia społecznego w praktyce samorządu lokalnego omówiła Sylwia Michalec-Jękot Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej  Starostwa Powiatowego w Myślenicach.
O współczesnych dylematach migracyjnych i podejmowanymi działaniami związanymi z uchodźcami z Syrii oraz o nowych wyzwaniach wobec kobiet w procesie przemian kulturowych mówiły kolejno Panie prof. dr hab. Emel Topçu oraz prof. dr hab. Tuba Büyükbeşe.  Dwustronną wymianę informacji poprzez tłumaczenie zapewnił Pan Sebastian Jabłoński  a konferencję zakończyło wystąpienie Pani Elżbiety Męciny-Bednarek Dziekan Wydziału Zamiejscowego StSW, która opowiedziała min. o potrzebach edukacyjnych  emigracji polskiej w Irlandii i wyjściu naprzeciw tym oczekiwaniom przez StSW w Kielcach.
Konferencja to kolejny krok zbliżający StSW do lokalnej społeczności i dowód na to, że nauka i praktyka mogą wspierać się wzajemnie.               

Małgorzata Bajer