bip

GLOBAL JOB MEETING. FORUM KSZTAŁCENIA I ZATRUDNIENIA MŁODYCH – Podsumowanie

Wraz z postępem procesów globalizacyjnych bycie pełnoprawnym uczestnikiem rynku pracy nie ogranicza się jedynie do wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

W opinii pracodawców coraz większego znaczenia nabierają kompetencje społeczne takie jak m.in. komunikacja, współpraca czy rozwiązywanie konfliktów, które powinny stanowić uzupełnienie zdobytej na studiach wiedzy. Global Job Meeting to idea mająca na celu zaprezentowanie wymagań i oczekiwań pracodawców w zakresie kompetencji zawodowych i społecznych oraz jednocześnie pokazanie przyszłym pracownikom kierunków rozwoju kompetencji pożądanych na rynku pracy.

Reagując na potrzeby pracodawców oraz na intensywne zmiany na rynku pracy Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach tworzy przestrzeń, w której spotykają się pracodawcy oraz przyszli pracownicy. W dniu 21 marca 2018r. w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Myślenicach odbyła się V edycja „Global Job Meeting. Kompetencje na krajowym i międzynarodowym rynku pracy”. Uczestnikami seminarium byli uczniowie i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach.

Młodzież uczestnicząca w Global Job Meeting miała możliwość zapoznania się z tematyką związaną m.in. z kształtowaniem kompetencji potrzebnych na rynku pracy, rozwiązywaniem problemów interpersonalnych, radzeniem sobie w sytuacjach konfliktowych i wymagających asertywności, efektywną autoprezentacją, kompetencjami komunikacyjnymi i kooperacyjnymi, empatią i wrażliwością społeczną.

Powyższą problematykę poruszyli zagraniczni eksperci: Prof. Jay Schrock – University of South Florida Sarasota-Manatee, David Matamala – Animafest Experience – praktyki  w Hiszpanii, Karolina Wójcik – Algoos Work & Travel – praktyki w Grecji, Zafer Kilic – Uniwersytet Hasan Kalyoncu w Turcji. Przedstawione prezentacje multimedialne wyeksponowały wypowiedzi ekspertów. Kompetencje w zawodach przyszłości zaprezentowała dr Joanna Telus, Dziekan Wydziału Pedagogicznego StSW w Kielcach.

Z punktu widzenia podejmowanych przez młodzież decyzji dotyczących dalszej drogi zawodowej podstawową wartością było spotkanie z przedstawicielami wybranych instytucji i firm, którzy przedstawili charakterystykę zawodów oraz wymagane umiejętności. Na „czerwonym dywanie”, kompetencje oczekiwane przez pracodawców oraz specyfikę pracy w danej dziedzinie przedstawili zaproszeni eksperci: z dziedziny Architektury – pan Wiktor Kielan, Prezes Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej; z dziedziny Bezpieczeństwa – pan Tomasz Burkat, Komendant Straży Miejskiej w Myślenicach; z dziedziny Opieki Medycznej – pani Teresa Banowska, Pielęgniarka Naczelna SP ZOZ w Myślenicach, z dziedziny Ekonomii –  pani Milena Bałucka, Bank Spółdzielczy w Myślenicach, z dziedziny Turystyki Zagranicznej – pani Alona Shulischynska, studentka studiów II stopnia na kierunku Ekonomia w Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach. Podstawowe informacje dotyczące studenckich praktyk zagranicznych przedstawił dr Sebastian Jabłoński, Pełnomocnik Rektora ds. współpracy międzynarodowej Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.

Pozyskaną w czasie seminarium wiedzę teoretyczną, młodzież wzbogaciła o doświadczenia praktyczne realizowane podczas warsztatów doskonalenia kompetencji społecznych, zarządzania stresem,  autoprezentacji, rozmów z pracodawcami, doradcami zawodowymi oraz trenerami biznesu i coachami. Warsztaty prowadzili: dr Joanna Telus, dr Tomasz Konopka, dr Andrzej Kobiałka i dr Elżbieta Męcina-Bednarek, którzy na co dzień zajmują się rozwojem umiejętności społecznych i zawodowych.   

Składamy serdeczne podziękowania dyrekcji, nauczycielom, uczniom i zaproszonym gościom za uczestnictwo w seminarium, jednocześnie żywiąc nadzieję, że spotkanie z ekspertami będzie ogromnym wsparciem w kształtowaniu przyszłej drogi zawodowej uczniów.