bip

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Bezpieczeństwo XXI wieku 11-12 maja 2018

Zapraszamy do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Bezpieczeństwo XXI wieku.

Celem konferencji jest dokonanie diagnozy i usystematyzowanie wiedzy w obszarze bezpieczeństwa w kontekście współczesnych zagrożeń, szczególnie w odniesieniu do bezpieczeństwa lokalnego i regionalnego. Określenie roli i miejsca nauk w obliczu zmieniającej się mapy niebezpieczeństw.

 

Załączniki do pobrania:

Program konferencji
Komunikat
Harmonogram konferencji
Karta uczestnictwa
Wymogi edytorskie

Call I
The conference agenda
Registration form
Editorial requirements