bip

Bezpieczny Senior – kampania społeczna w Myślenicach

„Bezpieczny Senior” to myślenicki projekt, który zakłada różnorodne, ciekawe inicjatywy dotyczące bezpieczeństwa uwzględniające potrzeby osób w wieku 55+.

To właśnie seniorzy zaliczają się do grupy szczególnie narażonej na różnego typu zachowania przemocowe. Media ustawicznie ostrzegają przed różnymi formami wyłudzeń, oszustw oraz przestępstw dokonywanych na osobach starszych. Oszuści bazują na łatwowierności, naiwności seniorów a wykorzystując przemyślane socjotechniki manipulują emocjami i doprowadzają do licznych traumatycznych dramatów.

Kampania społeczna została zrealizowana z inicjatywy dr Andrzeja Kobiałka oraz mgr Tomasza Burkat będącymi zarówno funkcjonariuszami Straży Miejskiej Myślenice oraz wykładowcami Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, Wydział w Myślenicach.

Projekt ,,Bezpieczny Senior” był podzielony na dwa moduły teoretyczny, który odbył się w dniu 26 stycznia o godz. 17.00 – 19.00 w Sali Lustrzanej w Myślenickim MOKiS przy ul. Piłsudskiego oraz moduł praktyczny, który został zrealizowany w dniu  29 stycznia 2018 r. o godz. 18.00-20.00.

Zarówno wykład jak również zajęcia z podstaw samoobrony seniorów cieszyły się dużym zainteresowaniem osób 55+.

Dodać należy, że ,,Bezpieczny Senior” to autorski projekt, który będzie nadal kontynuowany w środowisku osób starszych.

http://myslenice.pl/bezpieczny-senior-kampania-spoleczna,art-373
https://www.facebook.com/gminamyslenice/videos/1857891927568173/?hc_ref=ART5JMSuALLl3UwXjMnDrf8FlcFxircpFe-GOOfBpJLLvHa-UkcDcK6B1Ql6JcCr5CU&pnref=story