bip

Konferencja pt. Zarządzanie i marketing w edukacji. Nowoczesne koncepcje i metody działań w zmieniającej się rzeczywistości 8-9 marca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy dyrektorów, kierowników, nauczycieli, przedstawicieli Państwa Instytucji do udziału w Interdyscyplinarnym Projekcie Współpracy Staropolskiej Szkoły Wyższej ze środowiskiem edukacyjnym pod nazwą: „NAUKA DLA PRAKTYKI”.

Projekt wychodzi naprzeciw aktualnym wyzwaniom stojącym przed placówkami edukacyjnymi. Uczelnia będzie podejmować zakrojone na szeroką skalę działania, których podstawowym założeniem jest wspieranie doskonalenia nauczycieli, rozwój organizacyjny szkół i placówek oraz działania ukierunkowane na uczniów, nauczycieli, rodziców i środowisko.

Projekt zakłada organizację konferencji szkoleniowych skierowanych m.in. do nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli samorządów lokalnych zajmujących się edukacją. Jego głównym celem jest stałe doskonalenie kompetencji kadry edukacyjnej, wymiana doświadczeń oraz wspólne rozwiązywanie współczesnych problemów.

Pierwsza z cyklu konferencja zatytułowana: Zarządzanie i marketing w edukacji. Nowoczesne koncepcje i metody działań w zmieniającej się rzeczywistości  – odbędzie się w dn. 8-9 marca 2018 r. w Pensjonacie „Prezydent” w Rabce Zdroju.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 05.03.2018 za pomocą formularza przesłanego na adres: myslenice@stsw.edu.pl
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zaproszenie
Program
Karta zgłoszenia