bip

Akademickie Spotkania z Seniorami

W październiku 2017 roku Wydział w Myślenicach nawiązał kontakt z działającymi na terenie powiatu myślenickiego dwoma Uniwersytetami Trzeciego Wieku z Myślenic oraz Raciechowic.

Współpraca, którą oferuje Staropolska Szkoła Wyższa to promowanie m.in. zasady Jacques’a Delorsa uczenia się przez całe życie oraz to w edukacji ukryty jest skarb. Uczelnia posiadająca kadrę naukowo – dydaktyczną oferuje bezpłatne wykłady, warsztaty, seminaria, konferencje dla seniorów. Zadania te wpisują się aktywnie w działania ukierunkowane do społeczności lokalnej z powiatu myślenickiego, zwłaszcza seniorów.

Osobą do bezpośredniego kontaktu i koordynacji działań został dr Andrzej Kobiałka.

Nawiązano także kontakt bezpośredni z Prezesami UTW w Myślenicach p. Haliną Kaczmarczyk oraz UTW Raciechowice p. Marią Dudzik, na których to spotkaniach roboczych zakreślono plan działania i współpracy na rok akademicki 2017/2018. W dniu 14.10.2017r przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Myślenic oraz Raciechowic uczestniczyli w inauguracji roku akademickiego w Myślenicach.

–  05.12.2017 w godz. 16.30 – 18.00  z inicjatywy dr Małgorzaty Bajer w Raciechowicach odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „zdrowie seniorów” w ramach Akademickich spotkań z seniorami. Pierwsze zajęcia dotyczyły zagrożeń zdrowia i życia oraz sposobu zachowania się w takich sytuacjach. Resuscytację krążeniowo oddechową ćwiczono na fantomach. Poprawność prowadzenia działań ratunkowych, które przybyły na spotkanie (około 20 osób)sprawdzały Katarzyna Szoch-Jędrys, Certyfikowana Instruktorka Polskiej Rady Resuscytacji i opiekunka Powiatowej Szkoły Młodych Ratowników wraz z wolontariuszkami Olą Jamka i Kasią Śmigla.

– 12.12.2017 w godz. 17.00- 18.30 na UTW w Myślenicach dr Andrzej Kobiałka wygłosił wykład na temat:Przemoc wobec seniorów, zwłaszcza skrywanej przemocy emocjonalnej. Łącznie w wykładzie uczestniczyło ok 80 seniorów, którzy z zaciekawieniem poznawali mechanizmy przemocy emocjonalnej oraz wzmacniali już posiadaną wiedzę na ten temat. Prelegent w imieniu władz Uczelni oraz swoim, złożył wszystkim słuchaczom świąteczne życzenia i wręczył drobny upominek.

– 14.12.2017 w godz. 17.00- 19.00 na UTW w Raciechowicach dr Andrzej Kobiałka wygłosił wykład na temat: Przemoc wobec seniorów. Łącznie w wykładzie uczestniczyło ok.10 seniorów, którzy aktywnie brali udział w spotkaniu.Wykładowca w imieniu władz Uczelni oraz swoim, złożył wszystkim słuchaczom świąteczne życzenia i wręczył drobny upominek

Cykliczne spotkania kadry dydaktycznej StSW w ramach Akademickich spotkań z seniorami na terenie powiatu myślenickiego nie tylko wzbudzają zaciekawienie problematyką lecz również aktywnie promują Staropolską Szkołę Wyższą. Niewątpliwie spotkania te okazały się ciekawą propozycją dla aktywnych seniorów Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Ustalono również, że spotkania te wzbogacą swoją wiedzą teoretyczną i doświadczeniem zawodowym prawnik, lekarz, logopeda, psycholog i inni wykładowcy Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.