bip

V Sympozjum Naukowe Dzieci

Dnia 9 czerwca  Akademia Przedszkolaka Staropolskiej Szkoły Wyższej Wydział Zamiejscowy w Myślenicach brała udział w V Sympozjum Naukowym Dzieci – CZŁOWIEK I NAUKA. W POSZUKIWANIU BLISKOŚCI WIEDZY zorganizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Przedstawiciele: Mateusz i Ewa Spałek prezentowali doświadczenia chemiczne, które wzbudziły zainteresowanie całej widowni. Ich pokazy: Parowóz, Słoń, Tęcza zachwyciły uczestników i wyzwoliły ciekawość do eksperymentów. Nasi reprezentanci zostali nagrodzeni nie tylko brawami.