bip

DZIECI Z AKADEMII PRZEDSZKOLAKA Z WIZYTĄ U STRAŻAKÓW

13 maja 2017 r. o godzinie 10.00 w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Myślenicach pojawiły się dzieci z Akademii Przedszkolaka na zaproszenie komendanta bryg. mgr inż. Sławomira Kaganka.

Celem tego spotkania było zapoznanie dzieci z przyczynami zagrożeń pożarowych, upowszechnianie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego jak i zasad zachowania w sytuacji pożaru. Spotkanie poprowadzili strażacy: kap. Zdzisław Kaleta i aspirant Piotr Kutrzeba.

Na początku wizyty u strażaków dzieci z Akademii Przedszkolaka poznały zasady bezpiecznego poruszania się po budynku Komendy PSP. Następnie udały się na plac manewrowy, gdzie najpierw obserwowały gaszenie pożaru, oglądały działanie sikawki z różnego rodzaju strumieniem wody. Same próbowały swoich sił w laniu wody i przymierzaniu hełmów strażackich, co sprawiło im dużą radość.

Ogromną atrakcją dla dzieci była wizyta w garażu, w którym stały wozy strażackie, przygotowane w każdej chwili do akcji ratowniczej. Maluchy poznały wyposażenie samochodów oraz dowiedziały się jak wygląda strażak ubrany w strój zabezpieczający go przed wysoką temperaturą. Mogły również wsiąść do samochodu i przyjrzeć się jego wyposażeniu. Dodatkową atrakcją była dla dzieci możliwość usłyszenia sygnałów, których używają strażacy.

Druhowie chętnie odpowiadali na pytania, które jak zwykle zadawały zaciekawione i podekscytowane dzieci. Odwiedziły dyżurkę, w której przyjmowane są telefony od osób potrzebujących pomocy. Zobaczyły komputery, telefony i wiele innych urządzeń pozwalających szybko odebrać i przekazać zgłoszenie, by udzielić pomocy potrzebującym. Przedszkolaki dowiedziały się również, że nie wolno bez powodu dzwonić na numery alarmowe.

Dzieci dowiedziały się także, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również pomagają w czasie powodzi,  dlatego zostały też wprowadzone do pomieszczenia, gdzie przechowywana jest łódź oraz kłady.

W ostatnim etapie spotkania dzieci wysłuchały mnóstwo ciekawostek o trudnej i niebezpiecznej pracy strażaka, obejrzały kilka filmów edukacyjnych. Dowiedziały się również, w jakich okolicznościach można wezwać straż pożarną oraz utrwaliły numer alarmowy-998.

Było to cenne spotkanie zarówno dla dzieci jak i dla rodziców, gdyż wszyscy mogli dowiedzieć się jak trudna i odpowiedzialna jest praca strażaka. Rodzice także mieli swoje 30 minut, podczas których zostali poinformowani jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób oraz w jaki sposób przewidywać i unikać zagrożeń podczas wspólnych zabaw z dziećmi.

Wizyta ta z pewnością na długo zostanie w pamięci wszystkich milusińskich i ich rodziców.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Myślenicach, którzy umożliwili dzieciom z AP poznanie zawodu strażaka z bliska.

Uwaga!
3 czerwca 2017r. spotykamy się po raz ostatni w tym roku akademickim. Planujemy uroczyste zakończenie z udziałem wszystkich uczestników Akademii Przedszkolaka oraz ich rodziców. Spotkanie odbędzie się w Przedszkolu Smykolandia – Osieczany, w godz. 10.00-13.00. Szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym.
Zapraszamy serdecznie!

Zobacz program spotkania 13 maja 2017r.