bip

Podsumowanie Konferencji Naukowej – Bezpieczeństwo XXI wieku

W dniach 12-13 maja 2017 roku w Wydziale Zamiejscowym w Myślenicach Staropolskiej Szkoły Wyższej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa BEZPIECZEŃSTWO XXI WIEKU. INTERDYSCYPLINARNY WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA W OBLICZU ZMIAN.

W czasie dwudniowych obrad swoje poglądy i badania naukowe zaprezentowało blisko stu naukowców, dydaktyków, studentów, przedstawicieli instytucji społecznych, samorządowych, związanych z bezpieczeństwem publicznym, w trakcie sesji plenarnych i paneli dyskusyjnych. Obrady były miejscem wielu bardzo interesujących wystąpień i rozważań naukowych.  Konferencja była również okazją stworzenia wspaniałego klimatu zarówno pod względem naukowym jak i interpersonalnym.

Organizatorzy z wielką satysfakcją i przyjemnością pragną podziękować wszystkim uczestnikom tego wydarzenia.

Przewodniczący Komitetu organizacyjnego

dr Tomasz Konopka

Program Konferencji