bip

Matematyka bez poprawki

Zgłoszenie udziału w szkoleniu „Pokonywanie stresu przedegzaminacyjnego” w ramach projektu „Matematyka bez poprawki” realizowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, współfinansowanego przez Fundację Empiria i Wiedza oraz Akademicką Fundację Staropolską.

Projekt ma na celu pomoc świętokrzyskim maturzystom w osiągnięciu sukcesu na egzaminie maturalnym z matematyki. Działania zapewniają wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie edukacji matematycznej poprzez:

  • utrwalenie wiadomości i podniesienie umiejętności matematycznych w zakresie rozumienia i stosowania podstawowych pojęć matematycznych i algorytmów,
  • nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym będącym czynnikiem destrukcyjnym dla zakładanego efektu końcowego.

Szkolenie online odbędzie się 20.04.2023 roku, godz. 18.00.

Prowadzący warsztaty: dr Marek Graczyk – prezes Polskiego Towarzystwa Treningu Mentalnego