bip

Konferencja online „Dostępna szkoła”

Serdecznie zapraszam Studentów Instytutu Pedagogiki do udziału w konferencji online „Dostępna szkoła”, która odbędzie się 16 listopada 2022 r. w godz. 12.00–16.00.

Tematyka konferencji będzie dotyczyła edukacji włączającej, Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej oraz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Proszę o zapoznanie z programem konferencji:

https://edukacjawzasiegureki.pl/konferencja-podsumowujaca/program-konferencji-dostepna-szkola/

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy zarejestrować pod linkiem:

https://meeting15.com/pl/join-event/ministerstwo-edukacji-konferencja-on-line-dostepna-szkola/5019

Dziekan Instytutu Pedagogiki

dr  Anna Hajdukiewicz