bip

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: „W TROSCE O HOLISTYCZNY ROZWÓJ DZIECKA. OD TEORII DO PRAKTYKI – PROGRAM NINANKI”

W dniu 10 maja 2024 roku w Hotelu Dobczyce odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: „W TROSCE O HOLISTYCZNY ROZWÓJ DZIECKA. OD TEORII DO PRAKTYKI – PROGRAM NINANKI” organizowana w filii Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych
w Myślenicach.

Patronatem honorowym konferencję objęli:  Małopolski Kurator Oświaty, Starosta Myślenicki, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce, Burmistrz Gminy Sułkowice Burmistrz Świątniki Górne, Burmistrz Miasta Mszana Dolna, Wójt Gminy Wiśniowa, Wójt Gminy Siepraw, Wójt Gminy Lubień, Wójt Gminy Tokarnia, Wójt Gminy Raciechowice, Wójt Gminy Pcim oraz JM Rektor Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach.

Konferencję otworzyli: dr hab. Jolanta Góral-Półrola, prof. StANS, Rektor Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach, Artur Pasek, Małopolski Wicekurator Oświaty Tomasz Suś, Burmistrz Miasta i Gminy Dobczyce oraz, w imieniu Burmistrza  Miasta i Gminy Myślenice, Małgorzata Ciemińska, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia Miasta
i Gminy Myślenice. W wydarzeniu wzięło udział 160 nauczycieli i dyrektorów przedszkoli
i klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu myślenickiego.

Konferencja była poświęcona innowacyjnemu projektowi „Ninanki” skierowanemu do  przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Ficek, pomysłodawca projektu, przedstawił koncepcję działań projektowych, w oparciu
o potrzeby psychofizyczne dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.

W części praktycznej konferencji,  zespół w osobach: Julia Stróż – studentki fizjoterapii na AWF Katowice, trenera medycznego i personalnego i Wiktoria Jańczyk – studentko wydziału rytmiki na Akademii Muzycznej w Katowicach, zaprezentował praktyczne ujęcie pracy z dziećmi z wykorzystaniem założeń projektu „Ninanki”. Dla uczestników i uczestniczek konferencji, był to także czas na praktyczne ćwiczenia. Ta część konferencji wywołała duże emocje wśród uczestników, którzy z zaangażowaniem wykonywali ćwiczenia  ruchowe.

„Ninanki” to program edukacyjny skierowany do przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych, obejmujący obszar rozwoju fizycznego i psychicznego w oparciu o naukę podstawowych wzorców ruchowych akcentujących koordynację i koncentrację. „Ninanki”
w swojej koncepcji odnoszą się do świata zwierząt, w którym ruch jest naturalną biologiczną potrzebą, jak w przypadku młodego człowieka. Utożsamianie zwierząt z poszczególnymi ruchami pozwala w atrakcyjny sposób  uczyć dzieci zasad poruszania się. Właściwie dobrany program zajęć sportowych wpływa pozytywnie na fizyczny i emocjonalny rozwój, a dzieci realizujące program oparty na wzorach ruchowych to Ninanki.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w konferencji.