bip

Kolejna monografia StANS

Miło nam poinformować, że nakładem Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach ukazała się monografia „Program szkolenia mentalnego SIOKO – Silna i Odporna Kadra Olimpijska. Teoria i praktyka”, autorstwa dr Marka Graczyka, dr hab. Dariusza W. Skalskiego, mgr Danuty Jacoń-Chmieleckiej oraz mgr Marii A. Niewiadomskiej-Mistiuk.

Monografia powstała jako wspólny naukowy projekt dzięki współpracy trzech uczelni wyższych: Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku oraz Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej.

Publikacja jest pokłosiem, realizowanego w latach 2009-2012, projektu SIOKO – Silna i Odporna Kadra Olimpijska, którego pomysłodawcą był dr Marek Graczyk, obecnie Dziekan Instytutu Psychologii StANS. Inspiracją do realizacji projektu były Igrzyska Olimpijskie w Londynie w 2012 roku i zagadnienia związane z psychologią stosowaną w sporcie oraz przygotowaniem zawodników do startu w zawodach. Program zakładał wsparcie mentalne kadry olimpijskiej przez psychologów, trenerów IPOGS, czyli Integralnej Postawy Optymalnej Gotowości Startowej.   

Program SIOKO był największym programem przygotowania mentalnego sportowców w Europie i drugim co do liczby szkolonych zawodników na świecie, po programie chińskim. Przez 3 lata zrealizowano ponad 22 000 godzin szkoleniowych i przeszkolono – w oparciu o autorski program – ponad 500 głównie młodych zawodników z 26 olimpijskich związków sportowych, zakwalifikowanych wówczas jako nadzieje olimpijskie. Dodatkowo, przeszkolono blisko 70 trenerów szkolenia olimpijskiego, a także blisko 50 lekarzy i fizjoterapeutów sportowych. Program SIOKO był realizowany w oparciu o fundusze unijne. Wartością dodaną projektu była możliwość stworzenia, pierwszego w Europie, systemu certyfikacji psychologów sportu, z podziałem na Psychologa Sportu II i I Klasy, a także Klasy Mistrzowskiej-Superwizora. Z numerem 1 (M-1 PTP), został certyfikowany twórca tego systemu, dr Marek Graczyk. System ten funkcjonuje do dziś, a lista certyfikowanych psychologów sportu znajduje się na stronie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Monografia „Program szkolenia mentalnego SIOKO – Silna i Odporna Kadra Olimpijska. Teoria i praktyka” ma charakter sportowo-edukacyjny i zawiera treści uwzględniające sztukę psychologiczną – trening mentalny. Poruszana problematyka z pewnością będzie przydatna dla naukowców oraz studentów. Wydawnictwo dotyka istotne zagadnienia związane z szeroko rozumianą kulturą fizyczną, która stanowi podstawy „rozwoju każdego człowieka – zawodnika oraz trenera w wyczynowym sporcie olimpijskim”. To praca długo wyczekiwana ze względu na fakt, iż zgodnie ze standardami etycznymi w świecie sportów wyczynowych, dopiero po 10 latach od zakończenia wydarzenia – autorzy mogli zdradzić tajemnice warsztatowe trenerów mentalnych SIOKO.

Jak zaznacza we wstępie dr Marek Graczyk: „Z jednej strony, po dziesięciu latach istnieje pewność, że żaden z beneficjentów nie będzie miał dyskomfortu, że został opisany czy przedstawiony na fotografii. Również wcześniej opisane sytuacje, niemalże na gorąco, gwarantują lepszą ich pamięć ze szczegółami. Z drugiej zaś strony, napisane 10 lat wcześniej teksty, a nieopublikowane tracą być może na aktualności a także, nie pozwalają skorzystać z najnowszej literatury przedmiotu. My, autorzy tej publikacji, wybraliśmy jednak wariant związany z dobrem beneficjenta, przede wszystkim kierując się imperatywem moralnym, kosztem być może nie najbardziej aktualnego piśmiennictwa, postanowiliśmy opublikować tę książkę po 10-ciu latach”.

Monografia dostępna jest w naszej uczelnianej bibliotece. Zapraszamy do lektury.