bip

Zgoda na utworzenie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku praca socjalna

Z satysfakcja pragnę poinformować, że decyzją nr DSW-WNN.8014.69.2021.4.RL Ministra Edukacji i Nauki Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach otrzymała pozwolenie na utworzenie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku praca socjalna.
Wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do tego sukcesu, składam serdeczne podziękowania.

dr hab. Jolanta Góral – Półrola, prof. StSW
Rektor StSW