bip

AKCJA DEFIBRYLACJA

Dnia 05.10.br.w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się inauguracja kampanii Akcja Defibrylacja, na którą zaprosił Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Przedstawiciele Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach mieli możliwość uczestniczenia w tym spotkaniu oraz zadeklarowali uczestnictwo w realizacji kampanii propagującej ratowanie życia z udziałem defibrylatora.


Zachęcamy do obejrzenia filmu oraz relacji fotograficznej.

E. Męcina-Bednarek