bip

Wydział Pedagogiczny serdecznie zaprasza dn. 11 marca 2017 roku w godz. 9.00-14.00 na seminarium naukowe nt. Profilaktyka i resocjalizacja. Teoria i praktyka.

Głównym celem seminarium jest diagnoza wyeksponowanych treści teoretycznych w zestawieniu z praktycznym działaniem w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki i resocjalizacji.

Omawiana problematyka stanowić będzie płaszczyznę wiedzy dla studentów, temat do dyskusji dla uczestników oraz  zbiór treści do publikacji monograficznej wydanej przez Oficynę Wydawniczą Staropolskiej Szkoły Wyższej.

W obecnym czasie niezwykle ważne jest przekazywanie studentom wiedzy w celu kształtowania pewnych umiejętności zawodowych  i kompetencji, stąd tak istotny głos praktyków  i serdeczna prośba o udział w tym spotkaniu; tych którzy już pracują i tych, którzy przygotowują się do zawodu.

Program seminarium

Profilaktyka i resocjalizacja. Teoria i praktyka

1.       Zarys teorii profilaktyki i resocjalizacji – Staropolska Szkoła Wyższa
2.       Wybrane aspekty działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych – relacje z doświadczeń – Kancelaria Adwokacka
3.       Prewencja w działaniach Policji –  Komenda Miejska Policji
4.       Resocjalizacja w warunkach penitencjarnych – Areszt Śledczy w Kielcach
5.       Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec kobiet – Zakład Karny  w Krakowie
6.       Opieka, wychowanie i resocjalizacja w   ośrodkach wychowawczych –  MOW w Dobromyślu
7.       Metody i formy resocjalizacji nieletnich –  MOW  w Rembowie
8.       Warsztaty edukacyjne: narkotyki i dopalacze – Policja – walizka narkotyków
9.       Metody twórczej resocjalizacji- student StSW
10.   Pedagog uliczny – rola i zadania w profilaktyce i resocjalizacji – student StSW
11.   Kuratela sądowa – praktyczny wymiar działań – student – StSW
12.   Panel dyskusyjny- podsumowanie

Zapraszamy!

dr Elżbieta Męcina-Bednarek