bip

Zajęcia praktyczne – Areszt Śledczy w Kielcach

Studenci ze specjalności resocjalizacja, w dniu 27.11.2016 r. uczestniczyli w zajęcia dydaktycznych na terenie Aresztu Śledczego w Kielcach.

 Zajęcia praktyczne – Areszt Śledczy w Kielcach

Studenci Staropolskiej Szkoły Wyższej ze specjalności resocjalizacja, w dniu 27.11.2016 r. uczestniczyli w zajęcia dydaktycznych na terenie Aresztu Śledczego w Kielcach. Organizatorami tej niecodziennej edukacji byli: dr Elżbieta Męcina-Bednarek, dr Krzysztof Wójcik oraz główny prowadzący mjr Andrzej Chrobot, który w bardzo ciekawy i profesjonalny sposób zapoznał całą grupę ze specyfiką funkcjonowania jednostki penitencjarnej.

Studenci poznali jak w praktyce wygląda praca pełniona przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Major przedstawił studentom historię więziennictwa na Ziemi Świętokrzyskiej, strukturę aresztu oraz współczesną problematykę penitencjarną. Studenci mieli okazję zobaczyć cele mieszkalne, spacerniak, bibliotekę oraz kaplicę. Niezmiernie ciekawa i wywierająca duże wrażenie była rozmowa z jednym z osadzonych, podczas której studenci mieli okazję do zadawania pytań.

Studenci wysłuchali również wystąpienia Dyrektora Aresztu płk dr Krzysztofa Czekaja. Przedstawił ideę programów resocjalizacyjnych i omówił kilka z nich: „Teatr, Mama, Tata i Ja” „Patrioci” i program „Obudź w sobie kobiecość” realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Bezpieczny Dom. Okazja uczestnictwa w zajęciach na terenie Aresztu Śledczego ukazała studentom jak może wyglądać ich przyszła praca w zawodzie.