bip

Szkolenia dla nauczycieli i pedagogów – Szkoła Mediacji – Edycja I

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla nauczycieli i pedagogów – Szkoła Mediacji – Edycja I. W programie m.in. diagnoza konfliktu, kompetencje mediatora, komunikacja interpersonalna, mediacje, podstawy prawne mediacji, przebieg mediacji, negocjacje, symulacje.

Szkolenia dla nauczycieli i pedagogów – Szkoła Mediacji – Edycja I

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla nauczycieli i pedagogów – Szkoła Mediacji – Edycja I. W programie m.in. diagnoza konfliktu, kompetencje mediatora, komunikacja interpersonalna, mediacje, podstawy prawne mediacji, przebieg mediacji, negocjacje, symulacje.

Prowadzący:

Joanna Telus – dr nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki, mediator, doradca zawodowy, trener kompetencji społecznych w szczególności kompetencji rozwiązywania konfliktów oraz stosowaniu alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Współpracowała z samorządami, placówkami oświatowymi a także korporacjami w zakresie prowadzenia szkoleń dla pracowników oraz wdrażania systemów komunikacji wewnętrznej i budowania zespołów. Nauczyciel akademicki w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Badań Literackich PAN. Obecnie dziekan Wydziału Warszawskiego Staropolskiej Szkoły Wyższej.

Laurencja Piasecka –  pedagog – terapeuta, edukator,  mediator; organizator i realizator akcji profilaktycznych, artystycznych dedykowanych młodzieży. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Prowadzi mediacje szkolne, rodzinne. Prowadzi interwencje kryzowe na terenie szkół i placówek. Autorka i współrealizatorka projektu systemowego „ Wielopoziomowa edukacja szansą na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Jerzy Śliwa –  mediator, trener, wykładowca kilkunastu wyższych uczelni.  Prezes Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.  Wspólnie z przyjaciółmi powołał w 1989 roku Fundację „Dziecięce Listy do Świata”, która stała się zaczynem wielu inicjatyw w zakresie mediacji, negocjacji i praw człowieka. W 1996 roku po ukończeniu Helsińskiej Szkoły Praw i Wolności, a także profesjonalnego kształcenia w zakresie mediacji Conflict Resolution & Research Institute, Washington DC, autor podjął program kształcenia polskich mediatorów. W latach 1996-97 wykształcił ponad 500 mediatorów w projekcie „Mediatorzy i Rzecznicy Dzieci” wspartego przez Academy for Educational Development.  Do chwili obecnej kształci mediatorów.

Czas trwania: 40 godzin (terminy zajęć na formularzu zgłoszeniowym)
Cena: 400 zł (w cenie: materiały i certyfikat ukończenia szkolenia)
Miejsce: siedziba główna Staropolskiej Szkoły Wyższej,  ul. Mjr Jana Piwnika „Ponurego 49, Kielce
Liczba miejsc ograniczona!

Zgłoszenia:
Osobiście: sobota 10.00 – 13.00 pok. A-27
Telefonicznie: 608 500 749
Mailowo: kursy@stsw.edu.pl
doc

Formularz zgłoszeniowy