bip

Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Childhood Space”

11 czerwca 2016 w Kielcach odbyła się kolejna z cyklu V Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych.

Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Childhood Space”

11 czerwca 2016 w Kielcach odbyła się kolejna z cyklu V Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych. Patronat honorowy objęli rektor dr Jan Telus, dziekan Wydziału Pedagogicznego dr Jolanta Góral-Półrola oraz Radio Fa-Ma. Głównym celem konferencji było ukazanie współczesnych aspektów wychowania dziecka, poszukiwanie nowych rozwiązań, wymiany doświadczeń, dominacji szkoły nad dyscypliną, pilnością, obowiązkowością, przy słabym wspieraniu uczniowskiej inicjatywy, samodzielności i własnej odpowiedzialności.

cs2

Uroczystego otwarcia dokonał rektor dr Jan Telus oraz dziekan dr Joanna Góral-Półrola. Wykład wprowadzający na temat, Efektywna komunikacja szkolna wyznacznikiem osiągnięć edukacyjnych ucznia  wygłosiła dr Lidia Pawelec. Następnie rozpoczęła się naukowa dyskusja. Swoje odczyty i prezentacje wygłosiło łącznie 53 studentów m.in. z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu oraz Uniwersytetu Preszowskiego Tematyka wystąpień była różnorodna i poruszała aktualne zagadnienia funkcjonowania dziecka w społeczeństwie. Dotyczyła rodziny zastępczej jako środowiska wychowawczego, zachowania dziecka w obliczu straty bliskiej osoby – postawy rodzica i nauczyciela, implikacji aktywności dzieci na portalach społecznościowych, bezradności wobec biedy i bezrobocia, mutyzmu, funkcjonowania dziecka w rodzinie patologicznej, pracy z dzieckiem zdolnym, uzależnień dzieci od Internetu i współpracy szkoły z rodzicami w szkolnictwie słowackim.

cs3

Każdy uczestnik otrzymał certyfikat aktywnego udziału w konferencji. Wszystkim przybyłym studentom podziękowały prowadzące dr Lidia Pawelec i dr Małgorzata Molenda. Uczestnicy, bogatsi o nowe doświadczenia zapowiedzieli swój udział w przyszłym roku. Uroczystego zamknięcia konferencji dokonała dziekan dr Jolanta Góral-Półrola.

cs4

.

cs5

.

cs6

.

cs7

.

cs8