bip

Koła naukowe. Czy warto w nich uczestniczyć?

Koła naukowe są inicjatywą skierowaną do aktywnych studentów. Celem ich działania jest rozwijanie zainteresowań, pogłębianie wiedzy, a także działalność na wielu płaszczyznach związanych z daną dziedziną nauki.

Koła naukowe. Czy warto w nich uczestniczyć?

zdj1

Koła naukowe są inicjatywą skierowaną do aktywnych studentów. Celem ich działania jest rozwijanie zainteresowań, pogłębianie wiedzy, a także działalność na wielu płaszczyznach związanych z daną dziedziną nauki. Zapisując się do koła naukowego można więcej czasu poświęcić temu, co jest dla studenta interesujące. Sztuką jest jednak pogodzenie swoich zainteresowań z programem nauki.

Niedawno dwie nasze studentki zostały wyróżnione nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce. Anna Skupień – studentka z Wydziału w Myślenicach – stwierdziła, iż „działalność w kołach naukowych to trampolina do tego, żeby zacząć działalność naukową. Angażowanie się w różnego rodzaju akcje, rozmowy z wykładowcami, pomogą studentom obrać właściwy cel.”

zdjecie1

Koła naukowe tworzą ludzie, którzy podzielają te same pasje. Katarzyna Witecka – studentka Pedagogiki z Wydziału w Kielcach jest członkiem koła naukowego Meritum. Co sądzi o działalności studenckiej wykraczającej poza ramy programu kształcenia?

Czy uczestnictwo w kołach naukowych daje dodatkowe możliwości rozwoju studentom?
Myślę, że tak. Udział w pracach organizowanych przez koła naukowe jest szczególnie wysoko punktowany w kryteriach przyznawania Stypendium Rektora, ale także prestiżowego wyróżnienia jakim jest Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Działalność w kołach naukowych jest dobrowolna i wymaga od studentów samodyscypliny, co wydaje mi się jest niezmiernie istotne zwłaszcza dla studiujących w systemie zaocznym. W kołach naukowych pogłębia się wiedzę poprzez dostęp do fachowej literatury, eksperymenty, wyjazdy studyjne czy też sam udział w spotkaniach koła. W czasie konferencji można wygłosić referat lub być współautorem szerszej publikacji. To bardzo liczy się nie tylko w oczach prowadzących zajęcia, ale także znajduje uznanie u przyszłych pracodawców.

Czym zajmują się studenci koła naukowego Meritum?
Koło naukowe Meritum powstało w ubiegłym roku akademickim. Naszym opiekunem jest Pani mgr Monika Romaniec. Ubiegłoroczne działania skupiły się tematycznie na „Potrzebie wczesnej diagnozy”, a wyniki naszej pracy przedstawiliśmy na Konferencji Naukowej, która odbyła się w kwietniu na naszej Uczelni. W tym roku nasze plany są jeszcze bardziej rozległe. Nasze pomysły wspierane są przez Fundację Akademicką Staropolskiej Szkoły Wyższej, gdzie razem z Panem Jackiem Śniadeckim  staramy się zorganizować kilka szkoleń. Chcielibyśmy również rozpocząć działania w ramach wolontariatu, co nie będzie trudne, ponieważ kilkoro członków naszego koła już działa w różnego rodzaju Stowarzyszeniach. Będziemy również organizować warsztaty, pogadanki tematyczne, na które zapraszani będą ciekawi goście. Będziemy starali się stworzyć gazetkę logopedyczną w wersji elektronicznej, gdzie studenci znajdą wszystkie aktualne i nadchodzące wydarzenia.

Co dała Pani działalność w kole naukowym?
Z całą pewnością pobudziła moją ciekawość i aktywność. W tym roku ukaże się publikacja, której jestem współautorką. Otrzymuję również Stypendium Rektora za ponadprzeciętne wyniki w nauce.

Jak zachęciłaby Pani innych studentów do takiej aktywności?
Słowami Adama Mickiewicza „Nauką i pieniędzmi drudzy Cię wzbogacą, mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą”.

Jak mówi nasza studentka – jesteśmy gotowi na nowych członków i osoby chętne do współpracy. Z przyjemnością udzielimy informacji każdemu kto chciałby działać w naszym kole. Aby do nas dołączyć, wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 668 449 666 lub przyjść na spotkania, o których będziemy informować na bieżąco.

katarzyna witecka

Katarzyna Witecka
Pedagogika III rok, specjalność: Logopedia
Wydział StSW w Kielcach