bip

REKRUTACJA SZKÓŁ ŚREDNICH DO PROJEKTU ROZPOCZĘTA!

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach ma zaszczyt zaprosić szkoły średnie do projektu pn. Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP, realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa finansowego młodych osób poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów szkół średnich w zakresie zarządzania finansami osobistymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju ich kompetencji rynkowych jako konsumentów oraz potencjalnych przedsiębiorców
W związku z powyższym zachęcamy Państwa do udziału w przedmiotowym projekcie, obejmującym przede wszystkim:
1. realizację cyklu warsztatów edukacyjnych dla uczniów w szkołach, popularyzujących tematykę projektu (Uczelnia zapewnia trenerów oraz narzędzia niezbędne do przeprowadzenia warsztatów),
2. organizację  Klubów Młodego Finansisty (Uczelnia zapewnia wsparcie merytoryczne Klubów i doposażenie w Biblioteczkę Młodego Finansisty),
3. organizację następujących konkursów z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości dla uczniów szkół średnich: „Ekonomiczny Maraton Internetowy”, „Wirtualny biznes – realne umiejętności”, „Blogerzy na 6 z plusem!” oraz konkurs plastyczny „Akademia Ekspertów Pieniądza” (Uczelnia zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe dla uczniów, opiekunów i szkół, m.in. tablety, smartfony, powerbanki, e-booki).
Szczegóły dotyczące projektu zawarte są w Regulaminie oraz Założeniach projektu.
Placówki zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o wypełnienie formularza deklaracji oraz przesłanie skanu pocztą elektroniczną w terminie do 10 stycznia 2020 roku na adres: staropolska.kielce@gmail.com.
O zakwalifikowaniu szkoły decyduje kolejność zgłoszeń oraz deklarowana gotowość realizacji działań edukacyjnych. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wszelkich informacji o projekcie udziela:
koordynator Eliza Sułkiewicz, tel. 505 506 890, e-mail: staropolska.kielce@gmail.com.

Kielce, dnia 07 stycznia 2020 roku.